Thông Báo Về Các Hoạt Động Của Hội Thánh Trong Thời Kỳ Dịch Bệnh Bùng Phát