Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Đức khiêm nhường

Đọc Ma-thi-ơ 18:1-6

1Lúc y các môn đồ đến hi Đức Chúa Jêsus rng: “Ai là người cao trng hơn hết trong vương quc thiên đàng?”

2Ngài gi mt đứa tr đến, để đứng gia các môn đồ

3và phán: “Tht, Ta bo các con, nếu các con không biến đổi và tr nên như con tr, các con s không bao gi được vào vương quc thiên đàng đâu.

4Vy, người nào khiêm nhường như đứa tr ny s là người cao trng hơn hết trong vương quc thiên đàng.

5Còn ai vì danh Ta tiếp mt đứa tr như thế ny tc là tiếp Ta;

6nhưng ai gây cho mt trong nhng đứa tr đã tin Ta sa vào ti li thì thà buc ci đá vào c người y, mà ném xung bin sâu còn hơn.”

Câu căn bn: Tht Ta bo các con, nếu các con không biến đổi và tr nên như con tr, các con không bao gi được vào vương quc thiên đàng đâu.  (Câu 3).

Suy nim: Theo quy luật tự nhiên, cuộc biến đổi thường từ chỗ tình trạng đơn giản đến chỗ phức tạp, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh. Gần như tạo vật đều theo đúng công thức đó mà phát triển.

Nhưng trong niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì khác hẳn. Mỗi người tin nhận Chúa được ví sánh như hài nhi mới lọt lòng mẹ, gọi là được tái sinh làm một người mới.

Học giả Ni-cô-đem ngày xưa đến với Chúa Giê-xu trực tiếp thắc mắc về điểm này: Mt người mun thy Nước Đức Chúa Tri thì phi được sinh li.

Câu căn bản của chúng ta hôm nay còn dạy thêm: Nếu không biến đổi và tr nên như con tr, s không bao gi được vào vương quc thiên đàng.

Dĩ nhiên chúng ta phải ý thức rằng Chúa không có ý bảo người tin Chúa phải trở thành thơ dại như trẻ con, nhưng phải trong trắng, không thành kiến, không mặc cảm như một trẻ thơ, với niềm tin không nghi ngờ và không thay đổi.

Cuộc biến đổi từ trẻ con sang người lớn là chuyện tự nhiên, nhưng biến đổi từ người lớn trở nên như trẻ con là một quá trình của niềm tin vô điều kiện và một phép lạ do ân sủng và sự đoái thương của Đấng Thượng Đế. Không ai tự mình biến đổi trở thành con trẻ được, nhưng phép lạ xẩy ra khi một người nghe Tin Mừng cứu độ của Chúa, bằng lòng tin và được Chúa đụng chạm đến tâm hồn.

Mỗi ngày chúng ta gặp nhau qua những hàng chữ  ngắn gọn này để suy niệm về phép lạ biến đổi đó, để biết rõ Chúa và quy luật thay đổi cuộc đời cho xứng đáng thành con dân Chúa.

Bài học cho mỗi chúng ta hôm nay là: Hãy nhu mì khiêm nhường như mt con tr, để vào nước tri.

Nguyễn Sinh

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN