Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhKhảo Học Hai Thư  Phi-e-rơ - Phần Giới Thiệu

Khảo Học Hai Thư  Phi-e-rơ – Phần Giới Thiệu

Khảo Học Hai Thư  Phi-e-rơ

Phần giới thiệu mục khảo học Kinh thánh

Sứ đồ Phao-lô trong thư gởi cho Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã viết:

…vì Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng,  bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa nữa. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5)

Chúng ta rao truyền Tin lành không phải chỉ bằng lời giảng hay văn phẩm nhưng quan trọng hơn cả là:

  1. Quyền năng: tức là sức mạnh của sự cải tạo, năng lực siêu nhiên thiêng liêng của Chúa Cứu thế biến đổi.
  2. Đức Thánh Linh: là Thần Chân lý sẽ dẫn người nghe vào mọi chân lý (Giăng 16:13)
  3. Niềm xác tín sâu xa: Đức tin của người truyền ra sứ điệp. Người truyền rao sứ điệp Tin lành phải thực sự trải nghiệm sức mạnh của Tin lành chứ không phải chỉ đọc hay nói Tin lành mà thôi.

Chính vì vậy mà các bài khảo học Kinh thánh rất đơn giản, người học cần hiểu rõ, cần thấm nhuần giáo huấn và cầu nguyện để bài học không lướt qua tâm trí nhưng in sâu vào tâm hồn và được thay đổi.

Mong rằng mỗi bài khảo học Kinh thánh đều có tác dụng như thế.

Chúng ta sẽ bắt đầu với Khảo Học hai thư của Sứ đồ Phi-e-rơ.

còn tiếp….

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN