Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Không tin

Đọc Mác 16:1-20

1Ngày sa-bát qua ri, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri m Gia-cơ, và Sa-lô-mê mua hương liu để đi xc xác Đức Chúa Jêsus.

2Ngày th nht trong tun l, t sáng sm, khi mt tri va mc, ba người đã đến m.

3H nói vi nhau: “Ai s lăn tng đá khi ca m cho chúng ta?”

4Nhưng khi nhìn lên, h thy tng đá đã được lăn ra ri; đó là mt tng đá rt ln.

5Vào trong m, h thy mt thanh niên mc áo dài trng, ngi bên phi, thì vô cùng kinh ngc.

6Nhưng người đó nói vi h: “Đừng kinh hong! Các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét, là Đấng đã chu đóng đinh trên thp t giá. Ngài sng li ri, không còn đây na. Hãy xem nơi đã an táng Ngài.

7Hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ rng Ngài đang đến Ga-li-lê trước các ngươi. Ti đó, các ngươi s thy Ngài như Ngài đã phán vi các ngươi.”

8Va ra khi m, các bà đều chy trn vì quá kinh ngc và run s. H chng dám nói gì vi ai vì quá khiếp đảm.
9Khi
Đức Chúa Jêsus sng li vào sáng sm ngày th nht trong tun l, trước hết Ngài hin ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người đã được Ngài tr khi by qu d.

10đi báo tin cho nhng người đã tng theo Ngài đang su than, khóc lóc.

11Nhưng khi nghe rng Ngài đang sng và chính bà đã thy thì h không tin.

12Kế đó, Đức Chúa Jêsus trong mt hình dng khác đã hin ra cho hai trong các môn đồ, khi h đang trên đường v min quê.

13Hai người ny tr li báo tin cho các môn đồ khác, nhưng h cũng không tin.

14Sau đó, Ngài hin ra cho mười mt môn đồ khi h đang dùng ba. Ngài trách h v s vô tín và cng lòng, vì h không tin nhng người đã tng thy Ngài sau khi Ngài sng li.

15Ngài phán vi h: “Hãy đi khp thế gian, ging Tin Lành cho mi người.

16Ai tin và chu báp-têm s được cu; nhưng ai không tin s b kết ti.

17Nhng người tin s được các du l ny kèm theo: H s nhân danh Ta đui qu; s nói nhng ngôn ng mi;

18bt rn trong tay, hay nếu ung nhm cht độc cũng không b hi; h đặt tay trên người bnh thì người bnh s được lành.”

19Sau khi phán bo như vy, Đức Chúa Jêsus được ct lên tri, ngi bên phi Đức Chúa Tri.

20Các môn đồ ra đi truyn ging khp nơi; Chúa cùng làm vic vi h và dùng các du l kèm theo để làm cho vng đạo.]

Câu căn bn: Ai tin và chu báp tem s được cu; nhưng ai không tin s b kết ti. (Câu 16).

Suy nim: Ngày thứ nhất trong tuần lễ, ba nữ môn đệ đến khu mộ chí để tẩm thuốc thơm cho Chúa, theo như thủ tục thời đó. Họ thấy mấy điều khác lạ:

  1. th nht là tảng đá lớn chặn cửa hang mộ ai đã lăn sang một bên;
  2. th hai, nhìn vào mộ, họ thấy một người mặc áo trắ Người ấy bảo họ rằng Chúa đã sống lại, không còn ở trong mộ nữa;
  3. th ba, họ run sợ nhưng chạy đi báo tin cho các môn đệ của Chúa, nhưng không ai tin.

Sau đó, Chúa Giê-xu hin ra cho mười mt môn đồ trong lúc h đang dùng ba. Ngài trách h v s vô tín và cng lòng, vì h không tin nhng người đã tng thy Ngài sau khi Chúa sng li. (Câu 14).

May lắm, Chúa biết tâm trạng của các môn đồ đầu tiên, nên đã dành 40 ngày sau đó dạy họ về nước Đức Chúa trời.

Sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống, ngự vào tâm hồn mỗi người, thì họ “Ra đi truyn ging khp nơi; Chúa cùng làm vic vi h và dùng các du l kèm theo để làm cho vng đạo.” (Câu 20).

Không tin là tình trạng chung của nhân loại, từ ban đầu cho đến thế kỷ 21 hiện nay.

Các môn đệ của Chúa Giê-xu trực tiếp nghe Chúa dạy trong ba năm trời, nhưng khi nghe tin Chúa sống lại, họ cứng lòng và không tin, cho đến khi chính họ gặp Chúa và được Thánh Linh Chúa cảm thúc, họ mới tin và vâng lời Chúa truyền rao Tin Mừng về Chúa hi sinh chuộc tội cho nhân loại, đã chết và phục sinh.  Nhờ họ tin Chúa và vâng lời Chúa mà Tin Mừng đó loan truyền mãi cho đến đất nước chúng ta ngày nay.

Bạn tin Chúa chưa? Tại sao bạn tin Chúa?

Có khi nào bạn cứng lòng và không tin không?

Bạn cần gặp Chúa để học thêm về nước Đức Chúa Trời và nhận Thánh Linh để có thể vâng lời Chúa dạy mà công bố tin mừng cho những người chưa tin và chưa biết đến Chúa.

Khi bạn làm như thế, Chúa sẽ cùng làm việc với bạn và phép lạ sẽ xảy ra.

Nguyễn Sinh

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN