Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Thanh tẩy

Đọc 2 Sử-ký  29:1-11

1Khi lên ngôi vua, Ê-xê-chia được hai mươi lăm tui và cai tr hai mươi chín năm ti Giê-ru-sa-lem. M vua tên là A-bi-gia, con gái ca Xa-cha-ri.

2Vua làm điu ngay thng dưới mt Đức Giê-hô-va đúng như mi điu t ph vua là Đa-vít đã làm.

3Vào tháng giêng năm th nht đời tr vì, vua m các ca đền th Đức Giê-hô-va và sa cha li.

4Vua triu tp các thy tế l và người Lê-vi đến, tp hp h ti qung trường phía đông,

5và nói: “Hi các người Lê-vi, hãy nghe ta! Bây gi, hãy thánh hóa chính mình, thánh hóa đền th Giê-hô-va Đức Chúa Tri ca t ph các ngươi, và loi nhng điu ô uế ra khi đền thánh đi.

6Vì t ph chúng ta đã phm ti, làm điu ác dưới mt Giê-hô-va Đức Chúa Tri chúng ta, lìa b Ngài, ngonh mt khi nơi ng ca Đức Giê-hô-va và quay lưng li vi Ngài.

7H cũng đóng các ca hành lang, tt các đèn, không xông hương và không dâng tế l thiêu ti Nơi Thánh cho Đức Chúa Tri ca Y-sơ-ra-ên.

8Vì vy, cơn thnh n ca Đức Giê-hô-va giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem; Ngài phó h vào s s hãi, kinh hoàng và ma mai như các ngươi đã thy tn mt.

9Chính vì thế mà t ph chúng ta b ngã chết vì gươm, còn con trai, con gái và v chúng ta b bt làm tù binh.

10Gi đây, ta quyết định lp mt giao ước vi Giê-hô-va Đức Chúa Tri ca Y-sơ-ra-ên để cơn thnh n ca Ngài ri khi chúng ta.

11Các con ca ta ơi, đừng th ơ na! Vì Đức Giê-hô-va đã chn các con làm đầy t Ngài để đứng trước mt Ngài, phc v và xông hương cho Ngài.”

Câu căn bn: Hi các người Lê-vi, hãy nghe ta! Bây gi hãy thánh hóa chính mình, thánh hóa đền th Giê-hô-va Đức Chúa Tri ca t ph các ngươi, và loi nhng điu ô uế ra khi đền thánh đi. Vì t ph chúng ta đã phm ti, làm điu ác trước mt Giê-hô-va Đức Chúa Tri chúng ta, lìa b Ngài, ngonh mt khi nơi ng ca Đức Giê-hô-va và quay lưng li vi Ngài. Câu 5 và 6.

Suy nim: Một trong những việc đầu tiên khi lên ngôi làm vua Giu-đa, vua Ê-xê-chia ra lệnh mở tất cả các cửa đền thờ và sửa chữa lại, vì thân phụ vua là A-cha đã cho đóng các cửa này khi thiết lập bàn thờ tà thần trên khắp đường phố Giê-ru-sa-lem. (2 Sử-ký 28:24). Mở các cửa đền thờ là để đón mời hiện diện của Chúa Hằng Hữu, và ra lệnh cho mọi từng lớp dân chúng tuân thủ luật Chúa.

Vua Ê-xê-chia triệu tập các thầy tế lễ và người Lê-vi và ra lệnh cho họ phải thanh tẩy đời sống theo như Lời Chúa truyền dạy. Nghĩa là phải thánh hóa và từ bỏ mọi tội lỗi. Họ cũng phải thanh tẩy đền thờ như thế. Vì để cho Chúa ngự thì họ phải dọn dẹp những điều ô uế ra khỏi đền thờ, tức là những thần tượng tà giáo đã đưa vào đền thánh.

Ngày nay, việc thanh tẩy này có thể áp dụng cho con dân Chúa. Vì biết bao lần, dù là môn đệ Chúa, hay những công việc chúng ta làm cho Chúa bị Kinh Thánh lên án là không đủ tiêu chuẩn hay không đạt đến vinh quang của Chúa  (Rô-ma 3:23) Chúng ta phải tự tra xét đời sống mình, thanh tẩy tâm hồn và lối suy tư, trừ bỏ đi những thói xấu, những hành vi, cử chỉ và lối sống làm chúng ta trở nên ô uế.

Hãy xưng nhận tội lỗi, tìm cách thanh tẩy và từ bỏ mọi điều xấu xa trước mắt Chúa. Những cánh cửa tâm hồn xưa nay đóng kín để che giấu tội lỗi, phải mở tung ra, và mời Chúa ngự vào. Có như thế cuộc đời mới thay đổi, mở ra những hạnh phúc Chúa sẵn ban cho chúng ta là con dân Ngài.

Li cu nguyn đề ngh:

Ly Cha Thánh, xin tra xét tâm hn và tư tưởng con trong giây phút này. Con xin xưng nhn mi ti li đang làm nhơ bn lòng con. Cm t Chúa v đức nhân t thương xót và tha th ca Chúa. Xin giúp con sng ngay lành trước mắt Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 Nguyễn Sinh

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN