LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRƯỞNG NHIỆM TẠI TỈNH LÀO CAI

Được sự chúc phước của Chúa, đồng thuận của Chính quyền địa phương, ngày 26-28/9/2023, đại diện ban Trị sự Tổng hội có Mục sư Bùi Văn Sản Hội trưởng, Mục sư Thào A Páo phó Hội trưởng II và Mục sư Hảng A Xà Uỷ viên ban Trị sự phụ trách Mục vụ tỉnh Lào Cai cùng với quý tôi tớ Chúa trong ban Đại diện Tinh Lành tỉnh Lào Cai và các Hội Thánh tổ chức Lễ Công Bố Quyết Định Trưởng Nhiệm cho 18 Tôi tớ Chúa như sau:

Truyền đạo Ma Seo Lấu, làm Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Khâu A
Mục sư Nc Lù Quang Áo, làm Trưởng nhiệm Điểm nhóm Lò Voi
Truyền đạo Ly Seo Áo, làm Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Bản Hò
Mục sư Nc Thào Seo Hảng, làm Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành 9 Mai Đào
Muc sư Nc Sùng Seo Sử, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Tòng Già
Truyền đạo Lù Seo Dũng, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Ải Nam
Truyền đạo Sùng Seo Sềnh, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Vì Mã Trên
Truyền đạo Ma Seo Vê, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Làng Có 2
Mục sư Nc Sùng Seo Phù, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Cửa Cải 1
Mục sư Nc Giàng A Bâu, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Giàng Tả Chải Mông
Mục sư Nc Giàng A Cấu, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Thào Hồng Dến
Mục sư Nc Châu A Páo, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Chu Lìn 1
Truyền đạo Thào A Sử, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Nậm Giang 2
Mục sư Nc Lầu A Giấy, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Nhìu Cù San
Mục sư Nc Sùng A Di, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Khu Chu Phìn
Truyền đạo Lý Seo Phú, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Khởi Xá Trong
Truyền đạo Sùng Seo Pao, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Phìn Giàng A
Truyền đạo Giàng Seo Nính, làm trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Xà Phìn

Đây là lần đầu tổ chức Công bố quyết định cho quý Tôi tớ Chúa tại tỉnh Lào Cai, qua tổ chức lễ lần này, đại diện quý Mục sư có cơ hội đến thăm các Hội thánh và giảng Lời Chúa, các Hội thánh và quý Tín hữu có dịp bài tỏ tấm lòng yêu mến Người Chăn Bầy của họ qua những món quà, những lời nói, tiếng hát…

Nguyện xin Chúa mở đường, sự tạo điều kiện từ phía Chính quyền địa phương để Giáo hội và Hội Thánh địa phương tổ chức nhiều hơn cho các Hội thánh và quý Tôi tớ Chúa còn lại. Được biết, hiện nay tỉnh Lào Cai có hơn 23 nghìn tín hữu trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB), để phát triển và tăng trưởng Hội Thánh cần có Tôi tớ Chúa tận hiến, có tín hữu sống đạo…và sự cầu thay của các quý tôi con Chúa.

Dưới đây là những hình ảnh đã diễn ra:


Tin tức: CTV TT