Bài 272 – Thái độ ứng xử

Đọc 1 Phi-e-rơ 3:13-17

13Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai làm hại anh em?

14Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em thật có phước. Đừng sợ điều họ sợ, cũng đừng nao núng;

15nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em. Luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hi vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng.

16Khi bị nói xấu, anh em phải giữ lương tâm mình trong sáng, để những kẻ xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của anh em trong Đấng Christ phải hổ thẹn.

17Vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác.

Câu căn bản: Luôn sẵn sàng trả lời những kẻ chất vấn về niềm hi vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng. Câu 15b.

Suy niệm: Sự bách hại của đời đối với người tin Chúa không phải vì các lý do văn hóa, chính trị hay tôn giáo, nhưng chủ yếu là vì Chúa Giê-xu.  Ma quỷ lúc nào cũng tìm cách chống phá Chúa Giê-xu, nên đã xui khiến con người gây khó khăn cho tín đồ của Chúa Giê-xu. Mặc dù con dân Chúa ưa hòa bình và làm nhiều điều thiện lành

Câu 14.  Chịu khổ vì làm điều công chính thì có phước.  Chữ “phước” trong câu này không có nghĩa là sung sướng hạnh phúc, nhưng là “đặc ân”. Người chịu khổ vì công chính cảm thấy hân hạnh và xứng đáng. Khi chịu khổ vì Chúa, chúng ta không sợ hãi như thường tình, vì có Chúa ban phước và bảo vệ.

Câu 15.  Câu này dạy ta hai điều:

  1. Thay vì run sợ và lẩn trốn, người tin Chúa đứng thẳng dậy, tôn vinh Chúa Giê-xu và sẽ nhờ quyền năng Chúa mà đắc thắng.
  2. Đứng lên trả lời những kẻ bách hại mình trong thái độ ôn hòa và tôn trọng. Dĩ nhiên muốn làm như thế, phải chuẩn bị sẵn sàng và xếp đặt trước các câu trả lời, sao cho rành mạch và dễ hiểu. Việc trả lời như vậy không mang tính trả thù hay hơn thua, mà chỉ để giải thích.  Ta nên nhớ rằng con dân Chúa nên tránh tranh cãi về lẽ đạo hay tôn giáo, mà chỉ chú trọng vào tin mừng và Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Câu 16. Khi bị nói xấu và xuyên tạc, người tin Chúa phải giữ tâm hồn cho ngay thẳng, không dao động, nhưng luôn luôn trong sáng và không làm hại. Chúa sẽ bênh vực con dân Ngài trong thái độ xứng đáng và thiện lành đó.

Câu 17. Tân ước dạy chúng ta rằng người tin Chúa phải chịu nhiều nỗi khó khăn, vì đó là ý muốn của Chúa.  Chịu khổ vì làm điều thiện lành là điều xứng đáng.

Nguyễn Sinh