Lễ Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Ban Hiệp Nguyện Miền Duyên Hải Mở Rộng

Ngày 05/10, tại Hội Thánh Tin Lành Khả Cảnh đã diễn ra chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Hiệp Nguyện Miền Duyên Hải Mở Rộng. Về dự chương trình có các quý tôi con Chúa của 13 Hội thánh đã cùng nhau hiệp lòng cầu nguyện trong những năm qua.

Năm 2006, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, lúc đó là Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị, đã khởi xướng việc học Kinh Thánh & cầu nguyện chung giữa Hội Thánh Khả Cảnh và Hội Thánh Hoành Nhị. Đến năm 2011, khởi đầu thành lập Ban Hiệp nguyện khu vực Duyên Hải, gồm 3 Hội Thánh tham gia: Hội Thánh Hoành Nhị, Hội Thánh Khả Cảnh, Hội Thánh thành phố Thái Bình, đến năm năm 2013 có thêm Hội Thánh Nam Định tham gia. Trong giai đoạn này các Hội Thánh rất trung tín tham gia hiệp nguyện. Cứ vào thứ hai đầu tháng, hiệp nguyện luôn phiên 4 Hội Thánh.

Sau đó có Ban Hiệp nguyện mở rộng có các Hội thánh tham gia như Hội Thánh Tin Lành Hoàn Dương (Hà Nam) cũng gia nhập vào năm 2015, Hội Thánh Thanh Liêm năm 2016, Hội Thánh Hưng Yên năm 2016. Rồi lần lượt các Hội Thánh Tiên Lữ, Hội Thánh Tự Nhiên, Hội Thánh Phúc Yên, Hội Thánh Thanh Hóa, Hội Thánh Lực Điền, Hội Thánh Châu Minh (Bắc Giang), Hội Thánh Nho Quan (Ninh Bình) gia nhập Ban hiệp nguyện. Đến nay Ban Hiệp nguyện có 14 Hội Thánh tham gia rất trung tín, cứ định kỳ hai tháng một lần, hiệp nguyện vào ngày thứ hai, của tuần thứ 2 đầu tháng. Mỗi kỳ trung bình có từ 70 người đến 100 người tham dự, đem lại tinh thần gây dựng, khích lệ cho các Hội Thánh địa phương.

Chương trình cảm Tạ với chủ đề: Vì Sự Vinh Hiển Đức Chúa Trời như một lời cảm tạ vì những ơn phước mà Chúa đã ban cho các Hội thánh Miền Duyên hải. Bởi những tấm lòng cầu nguyện cho công việc nhà Chúa, những người khao hát được tham gia phục vụ mà những năm vừa qua các Hội thánh đã cùng nhau hiệp lại, coi công việc của các Hội thánh là công việc chung, hỗ trợ tài chính, gửi nhân sự phục vụ, hỗ trợ ban hát, ban nhạc… đem lại nhiều kết quả và có nhiều người tin Chúa.

Dưới đây là những hình ảnh đã diễn ra:

Ban Kim Nhạc Hội Thánh Hoành Nhị Tôn Vinh Chúa

Ban hát dẫn tôn vinh Chúa

MS Hội trưởng Bùi Văn Sản chia sẻ lời Chúa

Các MS, TĐ trong Ban Hiệp Nguyện Tôn Vinh Chúa

Quang cảnh phòng nhóm phụ

Bên trong nhà thờ Tin lành Khả Cảnh

Tri ân các Tôi tớ Chúa có công khó qua các thời kỳ

Khu vực ban lễ tân và quà tặng

Ban múa Hội thánh Hưng Yên tôn vinh Chúa

Đại diện Tổng hội và các Hội thánh chúc mừng

Chụp hình lưu niệm

Tin tức: MS Lê Văn Thành