Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 07/09 – Tự Làm Lấy Một Mình

Ngày 07/09 – Tự Làm Lấy Một Mình

“đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 10:5)

Cương Quyết Hủy Bỏ Một Vài Sự Việc. Được giải cưú khỏi tội lỗi không giống với được giải cưú khỏi bản chất loài người. Có những sự việc thuộc bản chất con người, ví dụ như thành kiến, mà một người thánh có thể hủy bỏ bằng cách hoàn toàn làm ngơ nó. Nhưng có những sự việc khác cần phải được phá hủy bằng bạo lực, tức là xuyên qua sức mạnh mầu nhiệm của Đức Chúa Trời được ban cho bởi Thánh Linh Ngài. Có một vài sự việc mà chúng ta không phải chống trả, nhưng chỉ “hãy ở đó, rồi xem sự giải cưú [của] Đức Giê-hô-va” (Xuất Ê-díp-tô ký14:13). Nhưng bất cứ một lý thuyết hoặc một tư tưởng nào tự nó xuất hiện như một chiến tuyến được củng cố “nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời” phải bị tuyệt diệt ngay bằng cách níu lấy sức mạnh của Đức Chúa Trời, chứ không bằng các cố gắng của loài người hay bằng một sự thoả hiệp nào (xem 2 Cô-rinh-tô 10:4).

Chỉ khi Đức Chúa Trời đã biến đổi bản chất của chúng ta và chúng ta bước vào kinh nghiệm của sự nên thánh thì có một trận chiến bắt đầu. Cuộc chiến nầy không phải để chống lại với tội lỗi; chúng ta không bao giờ có thể tranh chiến với tội lỗi – chính Chúa Giê-su Christ đã chiến thắng tội lỗi cho chúng ta bằng sự cưú chuộc của Ngài. Sự xung đột xẩy ra làm thay đổi chúng ta từ đời sống thiên nhiên trở nên đời sống thiêng liêng. Đây là một sự việc không phải dễ dàng làm được, cũng không phải Đức Chúa Trời định cho sự việc nầy phải như vậy. Nó chỉ thành tựu được qua một sự liên tục lựa chọn các đặc tính đạo đức. Đức Chúa Trời không làm cho chúng ta trở nên thánh khiết với ý thức là Ngài sẽ làm cho đặc tính chúng ta thánh khiết. Ngài làm cho chúng ta thánh khiết với ý thức là vì chính Ngài đã làm cho chúng ta trở nên vô tội trước mặt Ngài. Và kế đó chúng ta phải làm cho sự vô tội đó trở nên một đặc tính thánh khiết qua một sự nối tiếp lựa chọn các đặc tính đạo đức cho chính mình. Sự lựa chọn nầy của chúng ta liên tục chống đối nghịch lại các sự việc của đời sống thiên nhiên đã trở thành quá kiên cố bên trong chúng ta – các sự việc mà tự nó chỗi dậy dựng nên một chiến tuyến để củng cố “nghịch lại sự hiểu biết về Đức Chúa Trời” của chúng ta. Hoặc có thể chúng ta quay lưng lại, mặc cho mình trở nên không có chút giá trị gì đối với vương quốc Đức Chúa Trời, hoặc có thể chúng ta quyết tâm tiêu diệt mọi điều nầy, để Chúa Giê-su có thể đưa thêm một đứa con nữa vào trong vinh quang Ngài (xem Hê-bơ-rơ 2:10).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN