Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 10/2: CÁC LỜI HỨA CỦA CHÚA ĐỀU LÀ ‘PHẢI’

Ngày 10/2: CÁC LỜI HỨA CỦA CHÚA ĐỀU LÀ ‘PHẢI’

Ngày 10 tháng Hai

CÁC LỜI HỨA CỦA CHÚA ĐỀU LÀ ‘PHẢI’

Vì bất kể bao nhiêu lời hứa Ðức Chúa Trời đã hứa,
trong Ngài chúng đều được trả lời là “Phải” cả.
Vì thế nhờ Ngài chúng ta có thể nói “A-men,”
và dâng vinh hiển về Ðức Chúa Trời.

(2 Cô-rinh-tô 1:20)

Chúa Giê-su đã hứa rằng khi bạn cầu xin điều gì theo ý muốn của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho điều bạn cầu xin (Giăng 16:23b). Lời hứa này dành sẵn cho mọi người theo Chúa. Nếu bạn hỏi Chúa xem lời hứa này có áp dụng cho cuộc đời bạn hay không, thì câu trả lời của Ngài là ‘có.’ Nếu hiện nay bạn không kinh nghiệm được lời hứa ấy, thì điều đó cũng không thay đổi được sự kiện là Chúa đã phán điều ấy. Có thể bạn cần tìm kiếm câu trả lời của Chúa về việc tại sao lời hứa của Ngài vẫn chưa đạt đến mức viên mãn trong bạn.húa luôn giữ mọi lời Ngài hứa. Khi chúng ta bước đi trong mối tương giao mật thiết với Chúa Giê-su Christ, chúng ta được đảm bảo rằng mọi lời hứa mà Chúa đã phán ra trong Kinh Thánh đều có sẵn cho chúng ta. Sự thật này nên là điều thúc đẩy chúng ta tra cứu Kinh Thánh xem từng lời hứa để suy ngẫm về tiềm năng của nó đối với cuộc đời mình.

Phao-lô công bố rằng ông đã thử nghiệm từng lời hứa đó trong cuộc đời của chính mình và thấy tất cả đều là thật một cách dư đầy. Đó là lý do tại sao ông có thể nói về “những sự giàu có vô lượng của ân sủng Ngài được thể hiện qua lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Chúa Giê-su Christ” (Ê-phê-sô 2:7) và “sự giàu có không đếm xuể của Đấng Mê-si-a” (Ê-phê-sô 3:8b). Phao-lô đã tìm được sự phong phú của những lời Chúa hứa và đã tận hưởng cách sung mãn rất nhiều điều.

 Đừng trở nên nản lòng hay thiếu kiên nhẫn nếu bạn chưa kinh nghiệm được đầy đủ tất cả những lời hứa của Chúa trong đời mình. Chúa có thể đang muốn chuẩn bị bạn để nhận lãnh một số sự thật vĩ đại mà Ngài đã dành sẵn cho bạn. Hãy bước đi gần gũi với Chúa, và bạn sẽ thấy Ngài khiến những lời hứa của Ngài sinh bông trái trong cuộc đời bạn vào đúng thời điểm.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN