Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 12/3: ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG LỐI CỦA...

Ngày 12/3: ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚNG TA

Ngày 12 tháng Ba

ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA
KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚNG TA

“Vì ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta.” Chúa phán. “Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, đường lối Ta cao hơn đường
lối các ngươi, và ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”
(Ê-sai 55:8-9

Hiếm khi nào Chúa làm điều gì chính xác như chúng ta nghĩ rằng Ngài sẽ thực hiện. Vấn đề ở chỗ chúng ta tìm cách dò đoán Chúa, bảo rằng: “Ồ, bây giờ tôi biết Chúa đang dự định làm gì rồi.” Môi-se đã kinh nghiệm điều này khi ông học biết cách Chúa sẽ giải thoát dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Chúa phán với ông rằng Ngài sẽ làm cứng lòng Pha-ra-ôn. Tuy nhiên, kết quả đã không như điều Môi-se dự tính. Thay vì cho phép dân Do Thái ra đi, Pha-ra-ôn càng chất thêm khó khăn cho họ. Thay vì trở thành vị anh hùng giữa vòng dân Do Thái, Môi-se bị họ khinh miệt vì đã đem nỗi khốn khổ hơn đến cho họ. Môi-se trở lại với Chúa và hỏi: “Lạy Chúa, tại sao Ngài lại bạc đãi dân này? Tại sao Ngài sai phái con làm chi?” (Xuất Hành 5:22). Phần lớn sự nản lòng mà chúng ta là những người theo Chúa kinh nghiệm chẳng liên quan gì đến điều Chúa làm hoặc không làm. Đúng hơn, nó hoàn toàn liên quan đến những giả định sai lầm mà chúng ta vẽ ra về cách chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ làm và nên làm ra sao.

Đã bao giờ bạn thực hiện ý muốn của Chúa rồi sau đó mọi chuyện dường như trở nên tồi tệ hơn chưa? Môi-se đã hoàn toàn hiểu sai về những kết quả của việc ông vâng lời Chúa sẽ như thế nào. Khi mọi chuyện không xảy ra như ông đã lường trước, Môi-se trở nên nản chí. Chúa đã phán bảo Môi-se điều phải làm, nhưng Ngài lại không nói cho ông biết hệ quả sẽ ra sao.

Sẽ thật ngu ngốc khi tìm cách thực hiện công việc của Chúa mà lại sử dụng “cảm nghĩ hợp lý tự nhiên” của chính bạn. Chúa không loại trừ cảm nghĩ hợp lý tự nhiên của bạn; Ngài còn thánh hiến nó. Ngài ban cho bạn sự khôn ngoan của Ngài để bạn có thể hiểu được các đường lối Ngài.

Khi nhìn lại hoạt động của Chúa trong đời bạn, bạn sẽ nhận rõ sự khôn ngoan tối thượng trong cách thức Ngài đã dẫn dắt bạn. Rồi khi bạn trông đợi điều Chúa có thể sẽ làm, thì hãy cẩn thận đừng cố tiên đoán xem Ngài sẽ làm gì tiếp theo. Bạn có thể thấy mình hoàn toàn đi lệch hướng đó.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN