Ngày 13 tháng Năm: Cầu Nguyện Sau Những Điểm Cao

Ngày 13 tháng Năm

Cầu Nguyện
Sau Những Điểm Cao

Sau khi Ngài nói lời tạm biệt với họ,
Ngài đi lên núi cầu nguyện.
Mác 6:46

Bạn thường làm gì sau một chiến thắng tâm linh? Bạn sẽ đi đâu sau khi đạt đến một điểm cao trong đời sống người theo Chúa của mình? Chúa Giê-su đi cầu nguyện sau khi Ngài vừa mới nuôi một đám đông chỉ với năm ổ bánh mì và hai con cá (Mác 6:34-44). Giả như có một thời gian để thư giãn và đắm mình trong ánh hào quang của quyền năng Chúa, thì đáng lẽ phải là lúc ấy. Thay vào đó, Chúa Giê-su đã lên núi để cầu nguyện. Khi Chúa Giê-su cầu nguyện, Chúa Cha đã bày tỏ rõ ràng ý muốn và đường lối của Ngài cho Con Ngài. Cuối cùng, các môn đệ của Chúa Giê-su nhận ra rằng Chúa Giê-su đã chuẩn bị cho mọi quyết định lớn và thử thách khó khăn bằng thời giờ cầu nguyện (Lu-ca 11:1).

Khi Chúa Giê-su cầu nguyện trên núi ngày hôm đó, Chúa Cha biết rằng Con của Ngài sắp phải đối mặt với một cơn bão dữ dội (Mác 6:48). Các môn đồ đã lao vào cơn bão tố mà không chuẩn bị, nhưng Chúa Giê-su đã bước vào cơn bão sau khi hiệp thông với Cha của Ngài trong lời cầu nguyện. Chúa Cha đã chuẩn bị Chúa Giê-su để đối phó với những gì sắp tới, và Chúa Giê-su đã đương đầu với cơn khủng hoảng bằng tất cả quyền năng của Thiên Chúa.

Thật dễ bị hấp dẫn để thư giãn sau một chiến thắng tâm linh, nhưng một cuộc khủng hoảng có thể theo sau bất cứ lúc nào. Bạn phải đứng vững canh chừng những điểm cao của bạn. Chính những lúc bạn kinh nghiệm Chúa một cách quyền năng, bạn nên lập tức tách ra một mình để cầu nguyện. Có như thế, bạn mới không rơi vào tình trạng thiếu chuẩn bị khi thử thách xảy đến. Bạn đã trải qua một chiến thắng tâm linh chứ? Hãy theo gương Chúa của bạn để đi ngay đến một nơi cầu nguyện hầu Chúa Cha có thể chuẩn bị giúp bạn đối phó với những gì sắp xảy ra.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)