Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 15/03 – Vị Chủ Sẽ Phán Xét

Ngày 15/03 – Vị Chủ Sẽ Phán Xét

“Chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước toà án Đấng Christ…” (2 Cô-rinh-tô 5:10)

Phao-lô nói rõ rằng tất cả chúng ta, dù là người rao giảng hay bất cứ người nào khác giống như vậy, đều phải “ứng hầu trước toà án Đấng Christ.” Tuy nhiên nếu tại đây và ngay bây giờ bạn học sống cẩn thận dưới ánh sáng soi dẫn thánh khiết của Đấng Christ, thì sự đoán xét cuối cùng sẽ mang đến cho bạn niềm vui sướng vì thấy được các công việc của Đức Chúa Trời đã làm trong bạn. Hãy sống luôn luôn nhắc nhở với chính mình về sự phán xét trước toà án Đấng Christ, và hãy luôn bước đi trong sự hiểu biết về sự nên thánh mà Ngài đã ban cho bạn. Cứ khăng khăng giữ trong bạn thành kiến sai lầm về một người nào khác thì không khác gì bạn bị ma quỉ lôi cuốn vào đường lối của nó, dù bạn thánh khiết bao nhiêu đi nữa. Đoán xét một người khác dựa theo cá tính xác thịt mình chỉ làm cho tinh thần bạn trở nên như ở địa ngục thôi. Hãy lập tức mang các điều đó đến dưới ánh sáng và xưng nó ra ngay, “Ôi Chúa, trong mọi sự đó con đã phạm tội với Ngài.” Nếu bạn không làm như vậy, tấm lòng bạn sẽ trở nên cứng cỏi càng hơn mỗi ngày. Một trong những hình phạt của tội lỗi chính là sự ưng thuận của chúng ta đối với tội lỗi đó. Không phải chỉ Đức Chúa Trời là Đấng hình phạt tội lỗi, nhưng chính tội lỗi tự thiết lập nó bên trong tội nhân và gây tai hại cho tội nhân đó. Sẽ không có sự chống chỏi nào hay sự cầu nguyện nào có thể giúp bạn dừng lại không làm một vài sự việc nào đó, và hình phạt của tội lỗi là bạn sẽ dần dần trở nên quen thuộc với nó, cho đến cuối cùng bạn tiến đến giai đoạn bạn sẽ không còn nhận ra đó chính là tội lỗi nữa. Không có một năng lực nào có thể thay đổi hay ngăn ngừa được hậu quả đương nhiên phải có của tội lỗi, trừ ra năng lực đến từ sự được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

“Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng…”

(1 Giăng 1:7). Đối với nhiều người trong chúng ta, bước đi trong ánh sáng có nghĩa bước đi theo tiêu chuẩn chúng ta đã đặt ra cho người khác. Thái độ Pha-ri-si hiểm độc nhất mà hiện tại chúng ta đang phô trương chính ra không phải là một thái độ đạo đức giả, nhưng là thái độ sống làm một sự giả dối vô ý thức.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN