Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 15/09 – Cầu Nguyện Chúa Trong Nơi Kín Đáo

Ngày 15/09 – Cầu Nguyện Chúa Trong Nơi Kín Đáo

“Khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó” (Ma-thi-ơ 6:6)

Ý tưởng đầu tiên trong lĩnh vực tôn giáo là – giữ mắt bạn luôn hướng về Đức Chúa Trời, chứ không hướng về loài người. Động lực của bạn không phải là sự khao khát được mọi người biết đến mình là người cầu nguyện. Hãy tìm một nơi kín đáo để cầu nguyện và ngay cả không ai biết hiện bạn đang cầu nguyện, đóng cửa lại, và nói chuyện với Đức Chúa Trời cách kín đáo. Không nên có một động lực nào khác hơn là để biết Cha của bạn nơi thiên thượng. Không thể nào thi hành công việc của đời sống bạn là một môn đồ mà không có thì giờ đặc biệt cho sự cầu nguyện trong nơi kín đáo.

“Khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích” (6:7). Đức Chúa Trời nghe chúng ta không phải vì chúng ta cầu nguyện cách khẩn thiết – Ngài nghe chúng ta chỉ trên căn bản của sự cưú rỗi. Đức Chúa Trời không hề cảm kích vì sự khẩn thiết của chúng ta. Cầu nguyện không phải đơn giản là để nhận được các sự việc từ Đức Chúa Trời – đó chỉ là sự cầu nguyện vô cùng sơ đẳng. Cầu nguyện là đi vào sự tương giao mật thiết và sự hiệp một trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Nếu Con Đức Chúa Trời đã hình thành bên trong chúng ta qua sự được sinh lại (xem Ga-la-ti 4:19), thì Ngài sẽ tiếp tục thúc giục chúng ta vượt khỏi mối xúc cảm thường tình của mình và Ngài sẽ thay đổi thái độ của chúng ta đối với các sự việc mà chúng ta cầu nguyện.

“Hễ ai xin thì được” (Ma-thi-ơ 7:8). Chúng ta cầu nguyện cách đạo đức nhưng vô nghĩa đối với sự tin của chúng ta, ngay cả không có sự liên hệ của ý chí chúng ta trong đó, và sau đó chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời không trả lời chúng ta – nhưng trong thực tế chúng ta chưa hề nài xin một điều gì. Chúa Giê-su phán, “hãy cầu xin mọi điều mình muốn” (Giăng 15:7). Nài xin có nghĩa phải có ý chí của chúng ta liên hệ trong đó. Bất cứ lúc nào Chúa Giê-su nói về sự cầu nguyện, Ngài nói với tư cách vô cùng đơn giản giống như của một đứa trẻ. Nhưng chúng ta lại đáp ứng với thái độ chỉ trích, và nói, “Đúng vậy, nhưng ngay cả Chúa Giê-su cũng đã dạy rằng chúng ta phải nài xin .” Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta phải nài xin các sự việc từ Đức Chúa Trời là các sự việc gìn giữ chúng ta với Đức Chúa Trời là Đấng mà Cưú Chúa Giê-su Christ đã bày tỏ cho chúng ta.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN