Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 17/03 – Tôi Sẽ Nâng Tôi Lên Đến Trình Độ Này...

Ngày 17/03 – Tôi Sẽ Nâng Tôi Lên Đến Trình Độ Này Không?

“… lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 7:1)

Chúng ta đã có lời hứa dường ấy…” Tôi đòi và dành lấy được các lời hứa của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi và trông đợi cho các lời hứa đó được thành tựu, và điều nầy thật rất đúng, nhưng đó chỉ cho thấy khía cạnh loài người trong mọi sự thôi. Quan điểm của Đức Chúa Trời là qua các lời hứa của Ngài tôi nhận thức được sự đòi hỏi quyền sở hưũ của Ngài trên đời sống tôi. Thí dụ, tôi có nhận biết rằng “thân thể tôi là đền thờ của Đức Thánh Linh” không, hay tôi đang dung thứ một vài thói quen của thân thể tôi là những thói quen tuyệt đối không thể chịu đựng được ánh sáng của Đức Chúa Trời? (1 Cô-rinh-tô 6:19). Đức Chúa Trời hình thành Con Ngài trong tôi qua sự nên thánh, để riêng tôi ra khỏi tội lỗi và làm cho tôi trở nên thánh dưới mắt Ngài (xem Ga-la-ti 4:19). Nhưng chính tôi phải khởi sự biến đổi đời sống thiên nhiên của tôi trở nên một đời sống thiêng liêng bằng sự vâng lời Ngài. Đức Chúa Trời chỉ dạy chúng ta ngay cả từng mỗi chi tiết nhỏ nhất của đời sống chúng ta. Và khi Ngài đưa bạn vào trong sự nhận biết tội lỗi bạn, thì “tôi chẳng bàn với thịt và huyết,” nhưng hãy lập tức thanh tẩy bạn khỏi tội lỗi đó (Ga-la-ti 1:16). Hãy gìn giữ bạn cho thanh sạch trên lối đi hằng ngày của bạn.

Tôi phải gột rửa khỏi tôi những dơ dáy bẩn thỉu của xác thịt và tâm linh tôi cho đến khi cả hai trở nên hoà hợp với bản chất của Đức Chúa Trời. Tâm thần tôi có tuyệt đối hoà hợp với đời sống của Con Đức Chúa Trời đang ngự trong tôi hay không, hay tâm thần tôi là của một kẻ chống đối và ương ngạnh? Tôi có sẵn sàng để cho trí não của Đấng Christ được hình thành trong tôi không? (xem Phi-líp 2:5). Đấng Christ không hề nói về quyền hạn của Ngài dành riêng cho chính Ngài, nhưng Ngài luôn luôn duy trì trình độ cảnh giác nội tâm để trình dâng tâm thần Ngài và sự phục tùng của Ngài với Cha Ngài. Tôi cũng phải có trách nhiệm gìn giữ tâm linh tôi luôn luôn hoà hợp với tâm linh Ngài. Và khi tôi làm điều đó Cưú Chúa Giê-su sẽ dần dần nâng tôi lên cùng trình độ mà Ngài đang sống – trình độ của một sự phục tùng trọn vẹn dưới ý chỉ của Cha Ngài – nơi mà tôi không còn chú tâm đến sự việc gì khác hơn nữa. Tôi có đang trau giồi cho được trọn vẹn sự nên thánh nầy trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời không? Hiện đường lối của Đức Chúa Trời có đang ở trên tôi không, và mọi người có khởi sự thấy được Đức Chúa Trời qua đời sống tôi mỗi ngày càng hơn không?

Hãy nghiêm chỉnh trong sự hứa nguyện của bạn đối với Đức Chúa Trời và sẵn sàng gác bỏ mọi sự khác qua một bên. Nói sát nghĩa, hãy đặt Đức Chúa Trời trước tiên trong đời sống bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN