Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 18/1/2022: ĐỜI SỐNG MỚI

Ngày 18/1/2022: ĐỜI SỐNG MỚI

ĐỜI SỐNG MỚI

Vậy nếu ai ở trong Chúa Giê-su Christ thì người ấy là một tạo vật mới;
những gì cũ đã qua đi; này, mọi sự đều trở nên mới.
(2 Cô-rinh-tô 5:17)

Bạn không trở thành một người theo Chúa bằng cách cầu xin Chúa Giê-su ngự vào trong lòng bạn. Bạn trở thành một người theo Chúa khi bạn được ơn tái sinh. Chúa Giê-su nói: “Trừ khi một người được sinh lại, bằng không thì người ấy không thể thấy vương quốc của Thiên Chúa” (Giăng 3:3). Đọc một lời cầu nguyện hoặc thực hiện một cam kết công khai, hoặc ký tên vào phiếu quyết định thì vẫn không cứu được bạn. Chỉ có việc được tái sinh mới hoàn thành được điều đó. Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi bạn “ở trong Chúa Giê-su Christ,” những điều cũ đã qua đi. Trong khoảnh khắc bạn được cứu chuộc, mọi tội lỗi bạn đã từng phạm đều được tha thứ. Sự chữa lành cho mọi tổn thương bạn đã từng phải chịu đựng giờ đây có sẵn sàng. Tình yêu thương và sự đón nhận thuộc về bạn bất kể mọi thất bại bạn đã từng trải qua. Quá khứ của bạn, bất kể khó khăn hay đau đớn đến đâu, giờ đây được cung cấp trọn vẹn và chu đáo.

Một số người sẽ tìm cách làm giảm bớt cái thực tại tuyệt vời của việc bạn được tái sinh về mặt tâm linh. Bạn sẽ nghe họ nói: “Mặc dù bây giờ bạn là một người theo Chúa rồi, bạn vẫn phải trải qua nhiều năm tư vấn để thắng vượt những tổn thương mà bạn đã từng nếm trải;” hoặc “Bạn có thể được tái sinh rồi, nhưng bạn sẽ vẫn phải tiếp tục đấu tranh với tội lỗi của mình, và hy vọng là cuối cùng bạn sẽ giành được chiến thắng trong những lãnh vực mà bạn yếu kém.”

Vấn đề là ở chỗ chúng ta cứ tìm kiếm những thay đổi theo ý riêng mình hơn là giao phó cuộc sống mình trong đức tin vào tay Đấng đã ban cho chúng ta đời sống mới. Lời chứng sâu sắc của Kinh Thánh là: huyết của Chúa Giê-su Christ và cái chết của Con Thiên Chúa là đủ để giải thoát bạn hoàn toàn khỏi tội lỗi của mình. Còn Sa-tan thì tìm cách thuyết phục bạn rằng không phải vậy. Bạn sẽ tin ai đây?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN