Ngày 18 tháng Bảy NHỮNG ĐIỀU LÒNG BẠN KHAO KHÁT

Hãy vui thỏa trong CHÚA, Rồi Ngài sẽ ban cho bạn mọi điều lòng bạn ao ước.
(Thánh Thi 37:4)

Mối tương giao của bạn với Chúa phải đem lại cho bạn niềm vui, sự thỏa lòng và vui thích nhiều hơn bất cứ mối quan hệ nào, hoạt động nào, hoặc của cải vật chất nào mà bạn có. Kinh Thánh khích lệ bạn hãy vui thỏa trong CHÚA, tìm được niềm vui thích lớn lao nhất trong CHÚA và những điều lòng Ngài trân quý.

Làm thế nào bạn có thể tìm thấy niềm vui trong những gì Chúa vui thích? Chỉ khi dành thời gian ở bên Chúa, bạn mới bắt đầu nhận được niềm hoan lạc trong những điều Ngài yêu thích. Khi bạn để thời gian tương giao mật thiết với Chúa, và để Ngài cho bạn thấy rõ tình trạng của bạn từ nhãn giới của Ngài, bạn sẽ bắt đầu thấy được mọi điều như Chúa thấy chúng. Khi bạn điều chỉnh mình theo chiều hướng của Chúa, lòng bạn sẽ bắt đầu khao khát cũng những điều mà lòng Chúa mong muốn. Đến lúc ấy, khi cầu nguyện, bạn sẽ thấy mình cầu xin chính những điều mà Chúa mong muốn. Những vấn đề quan trọng nhất trong trái tim Chúa sẽ vượt trội trong lòng bạn. Những thỉnh cầu đầu tiên của bạn trong khi cầu nguyện sẽ không xin cho chính mình, nhưng cho danh Chúa được tôn cao, và vương quốc Ngài được mở rộng (Ma-thi-ơ 6:9-10).

Có phải bạn vẫn thường cầu xin Chúa hoàn thành những mong muốn của lòng bạn mà trước hết không hề tìm cách hiểu được điều gì đang trong lòng Ngài không? Chúa đặt một yêu cầu quan trọng cho những ai cầu nguyện: là chúng ta phải tìm kiếm những ưu tiên của Ngài và làm cho chúng trở thành của chúng ta. Điều kiện phải thỏa đáng lớn lao này ngăn cản chúng ta để không cầu xin do lòng ích kỷ. Khi tìm được niềm vui mừng trong Chúa, chúng ta sẽ thấy điều gì là thật sự quan trọng, và chúng ta sẽ mong mỏi những điều này như Chúa Cha mong mỏi vậy.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)