Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 19/09 – Điều Răn Thiêng Liêng Của Đời Sống

Ngày 19/09 – Điều Răn Thiêng Liêng Của Đời Sống

“hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (Ma-thi-ơ 5:48)

Sự khuyến khích của Cưú Chúa đối với chúng ta trong các câu 38-48 là hãy nên rộg lượng trong cách cư xử của chúng ta đối với mỗi người. Hãy cẩn thận trong nếp sống thuộc linh của chúng ta, chúng ta lại sống tùy thuộc vào cảm tình thiên nhiên của chúng ta. Mỗi người đều có những cảm tình tự nhiên – một vài người chúng ta rất yêu chuộng và một vài người khác chúng ta lại không ưa thích. Tuy nhiên, chúng ta không nên để cho những cái ưa và không ưa đó điều khiển đời sống Cơ đốc nhân chúng ta. “Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau” (1 Giăng 1:7), ngay cả đối với những người mà chúng ta không có cảm tình.

Thí dụ mà Cưú Chúa cho chúng ta ở đây không phải là thí dụ về một người tốt, hoặc một Cơ đốc nhân tốt, nhưng về chính bản thân Đức Chúa Trời. “hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” Nói cách khác, chỉ đơn giản là bày tỏ cho người khác thấy điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho bạn. Và Đức Chúa Trời sẽ cho bạn dư dật dịp tiện trong đời sống thực tế để chứng minh nếu bạn thật hay không thật “trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” Làm một môn đồ có nghĩa cương quyết được giống với Đức Chúa Trời trong các mối quan tâm của Ngài đối với người khác. Chúa Giê-su phán, “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:34-35).

Sự biểu lộ chân thật của đặc tính Cơ đốc nhân không phải ở chỗ là làm được tốt hết mọi sự, nhưng ở chỗ là giống nhau với Đức Chúa Trời. Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã thay đổi nội tâm bạn, bạn sẽ phô bày các đặc tính thiêng liêng trong đời sống bạn, chứ không chỉ là các tính tốt thuộc loài người thôi. Sự sống của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta biểu lộ cho thấy đó chính là sự sống của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sự sống của con người đang cố gắng để trở nên đạo đức. Bí quyết của một đời sống Cơ đốc nhân là tính chất siêu nhiên trở nên đặc tính tự nhiên trong người đó do kết quả của ân điển Đức Chúa Trời, và kinh nghiệm nầy trở nên hiển nhiên trong mọi chi tiết thực tế hằng ngày của đời sống, không phải chỉ trong các thì giờ tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời thôi. Và khi chúng ta đi đến chỗ phải đối diện với các sự việc gây nên sự bối rối và bấn loạn, chúng ta sẽ nhận ra với sự kinh ngạc tột độ rằng chúng ta có một sức mạnh kỳ diệu để cứ ở giữa cơn rối loạn đó một cách thăng bằng.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN