Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 2 tháng Mười TRONG KHI CHÚA GIÊ-XU CẦU NGUYỆN

Ngày 2 tháng Mười TRONG KHI CHÚA GIÊ-XU CẦU NGUYỆN

Bấy giờ khi mọi người đến chịu báp-têm, Chúa Giê-su cũng đến chịu báp-têm. Trong khi Ngài cầu nguyện, trời mở ra, Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Ngài trong hình dạng giống như một chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.” (Lu-ca 3:21-22)

Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời người theo Chúa đến từ giờ cầu nguyện. Khi Chúa Giê-su cầu nguyện, trời mở ra và Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Ngài. Thánh Linh đã ngự xuống trên các môn đồ khi họ hiệp lại cầu nguyện trong ngày lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 1:14; 2:1). Khi các môn đồ cùng nhau cầu nguyện sau ngày lễ Ngũ Tuần, phòng nhóm của họ rúng động, và họ được ban cho lòng mạnh mẽ đi công bố phúc âm khắp thành phố (Công Vụ 4:31).

Cầu nguyện không thay thế cho sự làm việc chuyên cần -cầu nguyện chính công việc! Chúa làm mọi việc trong và qua cuộc sống của bạn, nhưng chỉ bởi lời cầu nguyện, không qua cách nào khác. Khi chúng ta cầu nguyện và khi sự chú tâm của chúng ta hướng về Chúa, chúng ta trở nên dễ tiếp nhận hơn việc điều chỉnh cuộc sống mình theo ý muốn của Ngài. Chúa sẽ không trang bị cho chúng ta với quyền năng của Ngài trong khi chúng ta vội vã chạy theo nhiệm vụ kế tiếp! Thánh Linh Ngài sẽ không ban năng quyền cho chúng ta nếu như chúng ta không chú tâm đến những gì Ngài phán. Chúa đòi hỏi sự chú ý hoàn toàn của chúng ta trước khi Ngài đổ đầy chúng ta với sự hiện diện đầy quyền năng của Thánh Linh Ngài.

Nếu bạn muốn học cách cầu nguyện, hãy noi theo gương Chúa Giê-su. Chúa Giê-su không phải lúc nào cũng nhận được tất cả những gì Ngài xin, nhưng những lời cầu nguyện của Ngài luôn được lắng nghe và luôn được đáp lời (Mác 14:36; Hê-bơ-rơ 5:7). Nếu bạn không cảm nhận được quyền năng của Chúa Thánh Linh trong đời sống bạn, có thể là do bạn chưa dành đủ thời gian để cầu nguyện. Có lẽ bạn đang đeo đuổi lịch trình của chính mình thay vì tìm kiếm ý muốn của Chúa Cha. Bạn có thể đã rời bỏ nơi cầu nguyện trước khi Chúa đáp lời bạn. Nếu bạn hứa nguyện dành thời gian liên tục để cầu nguyện, xin được thấy vương quốc của Chúa trên trần gian, thì Chúa sẽ hành động trong cuộc sống bạn như Ngài đã hành động trong cuộc đời của Chúa Giê-su và các môn đồ Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN