Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 20/03 – Để Được Giống Như Ngài Hay Chỉ Chú Ý...

Ngày 20/03 – Để Được Giống Như Ngài Hay Chỉ Chú Ý Cách Đơn Sơ Thôi?

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ …” (Ga-la-ti 2:20)

Nhu cầu thiêng liêng mà mỗi chúng ta không thể trốn tránh được đó là sự cần thiết phải ký tên mình vào tờ khai tử cho bản chất tội lỗi của chúng ta. Tôi phải lấy tất cả ý kiến nảy sinh từ các xúc động nhất thời của mình và các tin tưởng dựa theo trí thức cá nhân và sẵn sàng phối hợp cả hai sự kiện nầy thành một bản án đạo đức chống lại bản chất tội lỗi; có nghĩa chống lại bất cứ đòi hỏi nào cho quyền lợi riêng của chính tôi. Phao-lô đã nói, “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ…” Ông không hề nói, “Tôi đã cương quyết bắt chước theo Chúa Giê-su Christ,” hay “Tôi sẽ hết sức cố gắng đi theo Ngài” – nhưng – “Tôi đã trở nên giống như Ngài và đồng chết với Ngài.” Một khi tôi đạt đến quyết định đạo đức nầy và biến nó thành hành động, thì mọi sự mà Đấng Christ đã hoàn thành trên Thập tự giá cho tôi cũng sẽ hoàn thành trong tôi. Sự tận hiến của tôi cho Đức Chúa Trời, không giữ lại một điều gì riêng tư cho tôi, sẽ là dịp tiện để Đức Thánh Linh ban cho tôi sự thánh khiết của Cứu Chúa Giê-su Christ.

“… mà tôi sống không phải là tôi sống nữa…” cá nhân tôi vẫn còn y như vậy, nhưng động lực chủ yếu của đời sống tôi và bản chất điều khiển tôi hoàn toàn đổi mới. Tôi vẫn còn trong thân thể loài người của tôi, nhưng quyền hạn cũ xấu xa của Sa-tan đối với tôi đã bị tiêu diệt.

“… nay tôi còn sống trong xác thịt,” không phải là đời sống mà tôi khao khát sống hay cầu nguyện để được sống như vậy, nhưng là đời sống mà hiện tôi đang sống trong xác thịt hay hư nát nầy của tôi – một đời sống mà người khác có thể thấy “Tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời…” Đức tin nầy không phải đức tin riêng của Phao-lô có trong Cưú Chúa Giê-su Christ, nhưng là đức tin của Con Đức Chúa Trời đã ban cho ông (xem Ê-phê-sô 2:8). Đây không còn là một đức tin trong đức tin, nhưng là một đức tin vượt quá mọi giới hạn có thể tưởng tượng được – một đức tin có được chỉ nhờ chính Con của Đức Chúa Trời mà thôi.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN