Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 20/1/2022:  DÒNG TƯ TẾ HOÀNG GIA

Ngày 20/1/2022:  DÒNG TƯ TẾ HOÀNG GIA

 DÒNG TƯ TẾ HOÀNG GIA

Nhưng anh chị em là dòng giống được tuyển chọn, là dòng tư tế hoàng gia,
là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Ðức Chúa Trời,
để anh chị em có thể rao truyền những việc tuyệt vời của Ngài,
Ðấng đã gọi anh chị em ra khỏi nơi tối tăm để vào ánh sáng diệu kỳ của Ngài.
(2 Phi-e-rơ 2:9).

Nếu bạn là một người theo Chúa, thì bạn là một tư tế được Chúa tuyển chọn. Là một thành viên của chức tư tế hoàng gia, bạn có quyền được thường xuyên đến với Đức Vua. Nếu có khi nào bạn có một nhu cầu trong cuộc sống, bạn không cần phải tìm một người trung gian hoặc chiêu mộ một tư tế khác để nghe điều trần từ Đức Vua. Vai trò của bạn là một tư tế hoàng gia cho phép bạn quyền trực tiếp ra vào. Đặc ân này mô tả vị trí của bạn trong vai trò một tư tế.

Tuy nhiên, các tư tế cũng có một chức năng. Trách nhiệm của một tư tế là làm việc trong phạm vi thầy tế lễ. Kinh Thánh không đề cao việc thực hành của các thầy tế lễ riêng lẻ, mỗi thầy tế lễ có một mục vụ riêng. Đúng hơn, các thầy tế lễ thi hành chức năng cùng nhau (Lê-vi 9:1). Lập luận về chủ nghĩa cá nhân không theo Kinh Thánh có thể khiến bạn không thể thi hành chức năng trong chức tư tế hoàng gia của Chúa như Ngài đã định.

Thầy tế lễ đại diện cho Chúa đối với dân chúng, nhưng ông cũng dâng các mối quan tâm của dân chúng lên cho Chúa. Có ai đó xung quanh bạn đang hết sức cần sự chuyển cầu của một trong các thầy tế lễ của Chúa không? Có lẽ một ai đó sẽ chỉ biết đến Chúa khi nhìn thấy Ngài trong cuộc đời bạn. Thế giới của chúng ta khao khát sự thể hiện của Chúa Giê-su Christ như Ngài thực sự là, và đang sống sự sống của Ngài qua dân Ngài. Thật là nguy hiểm khi đặt công việc của chúng ta lên trên ơn kêu gọi của Chúa. Chúng ta được kêu gọi để trước tiên trở thành tư tế, và kế đến mới phụ trách một công việc. Khi chúng ta đảo lộn thứ tự này, mọi người xung quanh chúng ta sẽ bị từ chối việc đến với Chúa Cha qua chúng ta. Chúa có thể đã mời gọi bạn vào một công việc thế tục như một ơn gọi, nhưng quan trọng hơn là Ngài đã bổ nhiệm bạn làm một trong những tư tế hoàng gia của Ngài vậy.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN