Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 20/3: SAO BẠN LẠI NGHI NGỜ?

Ngày 20/3: SAO BẠN LẠI NGHI NGỜ?

Ngày 20 tháng 3

SAO BẠN LẠI NGHI NGỜ?

Các môn đồ Ngài đến gần, đánh thức Ngài dậy, và nói rằng:
“Lạy Chúa, xin Ngài cứu cho. Chúng ta sắp chết rồi.”
Ngài nói với họ: “Sao các ngươi sợ hãi thế, hỡi những kẻ yếu đức tin?”
Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển; gió và biển liền yên lặng như tờ.
-Ma-thi-ơ 8:25-26-

Chính bởi đức tin mà quyền năng cao cả của Chúa được khai mở vào đời sống của người theo Chúa (Hê-bơ-rơ 11:33-35). Thực chất việc bạn nghi ngờ cho thấy bạn không biết Chúa như bạn phải biết. Nếu đời sống cầu nguyện của bạn bị thâm nhập bởi những nghi ngờ, ấy là bạn đã tự khước từ con đường độc đạo lớn nhất của quyền năng mà Chúa đã dành sẵn cho bạn. Không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Chúa (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúa không bao giờ yên ủi bạn trong sự nghi ngờ của bạn. Chúa Giê-su bao giờ cũng khiển trách những người không tin Ngài. Ngài đã mặc khải về chính Ngài cho các môn đồ đủ để họ tin nơi Ngài trong những lúc họ cần.

Chúa muốn xây dựng sự hiểu biết của bạn về Ngài cho đến khi đức tin của bạn đủ mạnh để tin cậy và vâng phục Ngài trong mỗi hoàn cảnh (Mác 9:23-25). Giây phút bạn đến với Ngài bằng sự cam kết chân thành để giũ sạch mọi nghi ngờ, Chúa sẽ thay thế nỗi nghi ngờ của bạn bằng mặc khải về chính Ngài để có thể thuyết phục bạn về sự thành tín của Ngài. Khi Thô-ma nghi ngờ, Chúa Giê-su đã mặc khải chính Ngài cho ông đến độ mọi nghi ngờ đều tan biến (Giăng 20:27). Bạn chỉ có thể giải quyết sự thiếu đức tin của mình trong sự hiện diện của Chúa. Chúa phải mặc khải chính Ngài bằng một phương cách mà bất cứ nghi ngờ nào bạn có đều sẽ được cất đi. Chúa Giê-su đã làm như vậy với các môn đồ Ngài. Ngài khiến họ dự phần vào mối tương giao ngày càng tăng trưởng và bền bỉ với chính Ngài. Chúa Giê-su đã dạy dỗ họ từ những phép lạ nho nhỏ, đến những phép lạ lớn lao, rồi đến sự sống lại. Chúa Giê-su biết rằng sự cứu chuộc thế gian sẽ tùy thuộc vào lòng tin của các môn đồ nơi Ngài.

Điều gì Chúa muốn thực hiện trong cuộc đời của những người xung quanh bạn lệ thuộc vào việc bạn đặt lòng tin nơi Ngài và loại bỏ những nghi ngờ của mình?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN