Ngày 25/4: Ở TRONG CÂY NHO

 Ngày 25 tháng Tư

Ở TRONG CÂY NHO

“Ta là cây nho, các ngươi là nhánh;
ai ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy,
người ấy sẽ kết nhiều quả;
vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được.”
-Giăng 15:5-

Có những người cảm thấy rằng họ phải liên tục lao động cho Chúa để đáp ứng những tiêu chuẩn cao của Chúa. Chúa Giê-su đã đưa ra một bức tranh rõ ràng về mối quan hệ của chúng ta với Ngài phải như thế nào. Ngài là cây nho, là nguồn sự sống của chúng ta. Chúng ta là những nhánh, nơi sản xuất ra trái cây. Khi chúng ta nhận lãnh sự sống từ Chúa Giê-su Christ, thì kết quả tự nhiên và không thể tránh khỏi là trái cây được sản sinh ra trong cuộc sống chúng ta.

Trong sự nhiệt thành của chúng ta để sinh “quả” cho Chúa, đôi khi chúng ta trở nên tập trung vào ý định sản xuất quả đến nỗi bỏ bê việc ở trong Chúa Giê-su Christ. Chúng ta có thể cảm thấy rằng việc “ở trong” thì không hiệu quả, hoặc nó lấy mất quá nhiều thời gian khỏi việc sản xuất quả. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã nói rằng không phải hoạt động của chúng ta sản xuất ra quả, mà là mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài.

Chúa Giê-su đã đưa ra một cảnh báo quan trọng cho các môn đồ của Ngài. Ngài cảnh báo rằng nếu có khi nào họ cố gắng sống cuộc đời người theo Chúa ngoài mối quan hệ mật thiết với Ngài, họ sẽ khám phá ra mình đã ngừng lại, không còn sản xuất ra bất kỳ kết quả quan trọng nào nữa. Họ có thể nỗ lực rất nhiều cho vương quốc của Thiên Chúa, nhưng khi họ dừng lại để giải trình về cuộc sống của mình, họ sẽ chỉ thấy sự cằn cỗi. Một trong những hành động kỳ thú nhất mà Chúa Giê-su từng thực hiện là nguyền rủa một cây vả không sinh ra trái (Mác 11:14). Bạn có thoải mái khi ở trong Ngài, hoặc bạn thiếu kiên nhẫn chỉ muốn tham gia vào hoạt động? Nếu bạn cứ kiên định trong mối hiệp thông với Chúa Giê-su, thì một mùa gặt bội thu sẽ là sản phẩm phụ tự nhiên.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)