Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 26/1/2022: CẦU NGUYỆN TRONG NƯỚC MẮT

Ngày 26/1/2022: CẦU NGUYỆN TRONG NƯỚC MẮT

CẦU NGUYỆN TRONG NƯỚC MẮT

Khi còn trong xác thịt, Ngài đã đổ nước mắt và khóc thành tiếng,
dâng lời cầu nguyện và nài xin lên Ðấng có quyền cứu Ngài khỏi chết,
và lời cầu xin của Ngài đã được nhậm vì Ngài đã kính cẩn vâng lời.

(Hê-bơ-rơ 5:7)

Cuộc đời của Chúa Giê-su là khuôn mẫu cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Thiên Chúa đang tìm cách uốn nắn chúng ta theo hình ảnh Con của Ngài (Cô-lô-se 1:27-28). Nếu chúng ta muốn hành động giống như Chúa Giê-su Christ, thì đời sống cầu nguyện của chúng ta phải phù hợp với Ngài. Nhiều người theo Chúa không sẵn lòng trả cái giá mà Chúa Giê-su đã phải trả khi khẩn nài với Thiên Chúa thay cho con người. Những lời cầu nguyện của Chúa Giê-su đến cùng với những tiếng khóc và nước mắt kịch liệt, và “vì sự kính sợ của Ngài,” Ngài đã được Chúa Cha lắng nghe.

Vậy thì tại sao Chúa Cha lại từ chối thỉnh cầu của Ngài? Không phải là do bất kỳ tội lỗi nào trong cuộc đời của Chúa Giê-su, cũng không phải vì Chúa Cha không yêu Con của Ngài. Chúa Cha đã nói ‘không,’ bất kể tình yêu thương khôn lường mà Ngài dành cho Con của Ngài, bởi vì Ngài biết Ngài không thể nào miễn trừ Con của Ngài mà vẫn cứu được thế giới. Tương tự như vậy, Chúa không thể lúc nào cũng miễn trừ bạn và gia đình bạn ra mà vẫn hoàn thành công việc cứu chuộc của Ngài trong những người xung quanh bạn được.

Bạn có sẵn sàng để Chúa từ chối lời nài xin của bạn không? Bạn sẽ khẩn nài với Chúa Cha thật đậm sâu và mật thiết đến nỗi ngay cả giữa lúc đang rơi nước mắt, bạn vẫn có thể thốt lên rằng “Tuy nhiên, không phải ý muốn của con, mà là ý Cha được nên” chứ? Chúa Cha sẽ luôn liên hệ với bạn trong bối cảnh tình yêu của Ngài đối với một thế giới hư mất. Gần đây Chúa có nói ‘không’ với một trong những thỉnh cầu của bạn không? Hãy chấp nhận câu trả lời của Ngài. Bạn có đang học cách vâng phục qua những gì bạn đang phải chịu khổ không? (Hê-bơ-rơ 5: 8). Nếu bạn đang học, Chúa có thể chọn để bạn trở thành nguồn ơn cứu rỗi cho người khác giống như Ngài đã làm với Con của Ngài vậy.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN