Ngày 26/1 – Ngôi Lời

Đọc Kinh Thánh: Giăng 1:1-13

1Ban đầu có Ngôi Lời,

Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

2Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời.

3Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài.

4Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người.

5Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.

6Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng.

7Ông đến với tư cách một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng hầu cho nhờ ông mọi người đều tin.

8Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người.

10Ngôi Lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài.

11Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài.

12Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời,

13là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.

 

Câu căn bản: 1Ban đầu có Ngôi Lời,

Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Suy niệm:

Hãy ngưng lại trong giây phút, đưa tâm hồn lên vút cao, để chiêm ngắm một vinh quang huyền diệu. Vinh quang của Ngôi Lời vĩnh hằng có trước cả thời gian và công cuộc sáng tạo. Vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài ở cùng Đức Chúa Trời là Cha, hợp một với Cha ngay trước cuộc sáng tạo vũ trụ. Đó là Ngôi Lời

Sứ đồ Giăng đã dùng một từ triết học Hi-lạp để miêu tả vinh quang của Chúa Cứu Thế: Ho logos – Ngôi Lời. (Hôm nay bạn học một từ mới của tiếng Hi lạp và tiếng Việt)

Đối với triết lý Hi-lạp thì Ngôi Lời là linh hồn, là sức mạnh chế ngự, là nguyên lý sáng tạo vũ trụ. Chúa Giê-xu chính là Ngôi Lời vĩnh hằng đó.

Sứ đồ Giăng đã dùng một từ đã biết để truyền thông một thực tại mà tri thức loài người không hiểu được: Ngôi Lời.

Các nhà khoa học nói rằng sự sáng tạo vũ trụ bắt đầu với “Tiếng nổ lớn”

3Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài.

4Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người.

Đó chính là khởi đầu của công cuộc sáng tạo vũ trụ theo sứ đồ Giăng.

Ngôi Lời sáng tạo nên vũ trụ là nguồn sống và ánh sáng của nhân loại.

Nếu ai muốn biết Chúa Cứu Thế và kinh nghiệm quyền năng của Ngài thì phải học với Sứ đồ Giăng. Chúa Cứu Thế là ai?  Là Ngôi Lời. Đấng sáng tạo nên tất cả vũ trụ và chúng ta được sinh ra trong đó, Đấng đã vào trần gian này để chúng ta được tái sinh.

Ánh Sáng Chân Lý đẩy lui bóng tối, đó là sự thật.  Chúng ta tin Chân Lý sống trong sự thật và hưởng sự sống Vĩnh Hằng.

Nguyễn Sinh