Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 25/1 - Cái Đặt Tay Quan Trọng

Ngày 25/1 – Cái Đặt Tay Quan Trọng

Đọc Kinh Thánh: Khải huyền: 1:12-20

12Tôi quay lại để xem tiếng đã nói với tôi.

Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng,

13giữa những chân đèn có ai giống như Con Người mặc áo dài, thắt đai bằng vàng ngang ngực.

14Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt Ngài như ngọn lửa;

15chân như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò; tiếng Ngài như tiếng nhiều dòng nước.

16Tay phải Ngài cầm bảy ngôi sao; từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc; mặt Ngài như mặt trời chiếu sáng cực độ.

17Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ xuống chân Ngài như chết vậy.

Nhưng Ngài đặt tay phải của Ngài trên tôi và bảo:

“Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng,

18là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.

19Vậy, hãy ghi chép lại những gì con đã thấy, những gì hiện có và những gì sau nầy sẽ xảy đến.

20Đây là sự mầu nhiệm về bảy ngôi sao mà con thấy trong tay phải Ta, và bảy chân đèn bằng vàng: Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội Thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội Thánh.”

Câu căn bản: 17Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ xuống chân Ngài như chết vậy. Nhưng Ngài đặt tay phải của Ngài trên tôi và bảo: “Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng.

Suy niệm:

Việc xảy ra cho sứ đồ Giăng, không phải tại Ga-li-lê hay sau ngày Ngũ Tuần, nhưng nhiều năm sau đó.  Chúa đặt tay lên sứ đồ Giăng trên hòn đảo Pát-mô và bảo: Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu tiên và là Đấng Cuối cùng, là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta Sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.

Giăng bị lưu đầy trên đảo Pát-mô vì “lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu.” Giăng làm chứng nhân cho Chúa mà bị Hoàng Đế La mã lưu đầy trên đảo Pát-mô. Giăng sợ vì thấy hình dạng khác thường của Chúa, nhưng Chúa cho ông biết Ngài là ai:

Đấng Đầu tiên và là Đấng Cuối cùng: theo Ê-sai 44:6 câu này có nghĩa là:  Ngoài Ta không có đức Chúa trời nào khác. Chúa là Chân Thần duy nhất, các thần tượng mà loài người tôn thờ chỉ là gỗ đá, không phải là thần Linh.

Chúa là Đấng Hằng Sống. Không phải như các lĩnh tụ các tôn giáo khác đều đã chết.

Chúa cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.  Loài người luôn luôn sợ chết, nhưng sống hay chết đều do Chúa định đoạt, vì vậy ai tin Chúa thì được sống đời đời không sợ sự chết nữa.

Ngày nay Chúa cũng đặt tay quyền năng của Ngài trên mỗi chúng ta là người tin Chúa và nói rõ rằng:

“Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.

Bạn thì sao? Bạn tôn thờ ai?  Bạn còn sợ chết không?

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN