Ngày 26/4: THỎA LÒNG

Ngày 26 tháng Tư

THỎA LÒNG

Không phải tôi muốn nói đến nhu cầu của tôi,
vì tôi đã tập sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ.
-Phi-líp 4:11-

Thế giới của chúng ta cổ võ sự bất mãn với cuộc sống của mình. Chúng ta liên tục bị nhồi nhét với những thứ mới lạ hơn và tốt hơn để làm cho cuộc sống của mình hoàn thiện hơn, chỉ cần mình sắm được chúng! Nếu chúng ta nghe theo thế giới, chúng ta sẽ luôn so sánh lối sống và tài sản của người khác với những gì mình có, và chúng ta sẽ luôn luôn bất mãn. Nếu sự thỏa lòng của chúng ta đến từ những thứ mình sở hữu, từ các sinh hoạt, hoặc từ người khác, thì những điều này có thể bị đổi khác hoặc bị loại bỏ hẳn. Nếu sự thỏa lòng của chúng ta xuất phát từ mối quan hệ của mình với Chúa Giê-su Christ, thì tuyệt đối không gì có thể lấy mất điều ấy.

Phao-lô đã được hưởng quyền lực và địa vị trong dân mình. Ông cũng đã bị cầm tù và bị gông cùm dưới hang sâu của phòng giam. Ông đã đứng trước mặt vua và bị một đám đông giận dữ ném đá đến gần chết. Phao-lô đã vui hưởng những lợi ích và thú vui của cuộc sống, nhưng ông đã từ bỏ tất cả mà vẫn tràn ngập niềm vui của Chúa. Sự thỏa lòng của ông không phụ thuộc vào môi trường của mình mà phụ thuộc vào mối quan hệ giữa ông với Chúa Giê-su Christ.

Sự thỏa lòng giải phóng bạn để tận hưởng mọi điều tốt lành mà Chúa đã ban cho bạn. Sự thỏa lòng biểu thị niềm tin của bạn rằng Chúa yêu thương bạn và tâm trí Ngài có sự chí thú tốt nhất dành cho bạn. Sự bất mãn bắt nguồn từ tội lỗi của sự vô ơn và thiếu niềm tin rằng Chúa yêu thương bạn đủ để cung ứng cho tất cả những gì bạn cần. Hãy phấn đấu để biết ơn về tất cả những gì Chúa đã ban cho bạn. Một trái tim biết ơn không có chỗ cho đố kỵ.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)