Ngày 27 tháng Sáu SỰ KIÊU NGẠO SẼ ĐÁNH BẠI BẠN

445

Kẻ kiêu ngạo gây sỉ nhục cho mình,
Nhưng người có tinh thần khiêm tốn kết cục sẽ được tôn vinh.
-Châm Ngôn 29:23-

kiêu ngạo là kẻ thù lớn nhất của người theo Chúa. Kiêu ngạo là cao kiến quá đáng về bản thân mình. Nó thúc đẩy bạn làm những điều mà bạn biết là không giống như Chúa Giê-su Christ đã làm, và nó ngăn trở bạn làm những điều mang vinh hiển về Chúa. Kiêu ngạo đã khiến A-đam và Ê-va tìm cách để được ngang bằng Thiên Chúa (Sáng Thế 3:5). Kiêu ngạo đã xui khiến Ca-in giết chết em mình (Sáng Thế 4:5). Kiêu ngạo đã khích động các anh của Giô-sép bán ông làm nô lệ (Sáng Thế 37:8). Kiêu ngạo khiến vua Sau-lơ căm phẫn với Đa-vít quá sâu xa đến nỗi đã tìm cách giết ông (1 Sa-mu-ên 18:8). Kiêu ngạo đã đưa vua Ê-xê-chia đến chỗ dại dột tiết lộ sự giàu có của vương quốc mình cho các kẻ thù (Ê-sai 39:2). Kiêu ngạo nằm trong gốc rễ của sự bực tức mà người Pha-ri-si có đối với Chúa Giê-su. Kiêu ngạo là lý do khiến các môn đồ tranh luận về ngôi thứ trong vương quốc (Lu-ca 9:46).

Kiêu ngạo là kẻ thù không mệt mỏi của bạn. Nếu bạn buông thả theo ảnh hưởng của nó, thì bạn sẽ phải chịu mọi hậu quả. Có thể bạn biết rằng mình đã từng xúc phạm một ai đó, nhưng kiêu ngạo níu kéo bạn để không mở lời xin lỗi. Bạn có thể nhận ra mình cần hòa giải một mối quan hệ đã đổ vỡ, nhưng kiêu ngạo sẽ đưa bạn đến chỗ phủ nhận sự cần thiết ấy. Thánh Linh có thể cáo trách bạn đang sống một nếp sống tội lỗi, nhưng kiêu ngạo sẽ khiến bạn không thừa nhận điều đó. Kiêu ngạo sẽ thuyết phục bạn tin rằng mình đáng được đối xử tốt hơn. Kiêu ngạo sẽ cản trở việc bạn phục vụ người khác. Thay vào đó, kiêu ngạo sẽ thúc đẩy bạn luôn tranh đấu cho được những địa vị nổi bật hơn trong xã hội. Kiêu ngạo sẽ làm cho bạn thích nghe lời những kẻ tâng bốc và phớt lờ những cố vấn thành thực. Kiêu ngạo sẽ đưa bạn đến chỗ tự cô lập mình để không phải chịu trách nhiệm giải trình với người khác.

Trái lại, sự khiêm nhường luôn làm đẹp lòng Chúa, và đặt cuộc đời bạn vào một vị trí mà Chúa sẽ vinh danh bạn. Nếu kiêu ngạo đã len lỏi vào trong một số khía cạnh nào đó của đời sống bạn, hãy xin Chúa cho bạn chiến thắng nó trước khi nó cướp đi khỏi bạn ý muốn của Chúa dành cho mình.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)