Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgày 28/1 - Chúa Phải Được Suy Tôn

Ngày 28/1 – Chúa Phải Được Suy Tôn

Đọc Kinh Thánh: Giăng 1:19-34; 3:22-36 Giăng 1:19-34

19Đây là lời chứng của Giăng: Khi những người Do Thái phái các thầy tế lễ và người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi ông rằng: “Ông là ai?”

20thì ông thẳng thắn tuyên bố, không úp mở gì cả. Ông nói: “Tôi không phải là Đấng Christ.”

21Họ lại hỏi: “Vậy thì ông là ai? Có phải là Ê-li không?” Ông đáp: “Không phải.” “Thế ông có phải là nhà tiên tri không?” Ông trả lời: “Không phải.”

22Họ nói: “Thế thì ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người đã sai phái chúng tôi? Ông tự xưng mình là ai?”

23Ông trả lời:“Tôi là tiếng của người kêu lên trong hoang mạc:‘Hãy làm cho thẳng con đường của Chúa’,như lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói.”

24Những người được phái đến thuộc nhóm Pha-ri-si,

25hỏi ông rằng: “Nếu ông không phải là Đấng Christ, không phải là Ê-li, cũng không phải là nhà tiên tri, vậy thì tại sao ông lại làm báp-têm?”

26Giăng đáp: “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không nhận biết;

27Đấng ấy đến sau tôi, mà tôi không xứng đáng mở quai dép Ngài.”

28Những việc nầy xảy ra tại Bê-tha-ni bên kia sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm.

29Hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến với mình, thì nói rằng: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!

30Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi, vì Ngài vốn trước tôi.’

31Chính tôi vốn không biết Ngài, nhưng tôi đến làm báp-têm bằng nước để Ngài được bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên.”

32Giăng cũng làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài.

33Chính tôi vốn không biết Ngài, nhưng Đấng đã sai tôi làm báp-têm bằng nước có phán với tôi: ‘Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh giáng xuống, ngự lên trên, ấy là Đấng làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh.’

34Tôi đã thấy và làm chứng rằng, đây chính là Con Đức Chúa Trời.”

Giăng 3:22-36

22Sau đó, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đi đến miền Giu-đê. Ngài ở lại đó với họ và làm báp-têm.

23Giăng cũng làm báp-têm tại Ạt-nôn, gần Sa-lim, vì ở nơi nầy có nhiều nước và người ta đến để chịu báp-têm.

24Lúc ấy Giăng chưa bị cầm tù.

25Bấy giờ, có sự tranh luận về nghi lễ tẩy sạch giữa các môn đồ của Giăng và một người Do Thái.

26Họ đến với Giăng và nói: “Thưa thầy, người đã ở với thầy bên kia sông Giô-đanh, đã được thầy làm chứng tốt, bây giờ đang làm báp-têm và mọi người đều đến với ông ấy.”

27Giăng trả lời: “Nếu không phải từ trời ban cho thì không ai có thể nhận được điều gì.

28Chính anh em làm chứng cho tôi rằng tôi đã nói tôi không phải là Đấng Christ, nhưng tôi được sai đến trước Ngài.

29Ai cưới cô dâu, người ấy là chàng rể; còn bạn của chàng rể đứng lắng nghe và rất vui mừng khi nghe tiếng của chàng rể. Đó chính là niềm vui trọn vẹn của tôi vậy.

30Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống.

31Đấng đến từ trên cao thì trên tất cả. Người ra từ đất thì thuộc về đất, nói những việc thuộc về đất; nhưng Đấng đến từ trời thì trên tất cả.

32Ngài làm chứng những gì Ngài đã thấy và nghe, nhưng không ai tiếp nhận lời chứng của Ngài.

33Ai tiếp nhận lời chứng của Ngài thì xác nhận rằng Đức Chúa Trời là chân thật.

34Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không giới hạn.

35Cha yêu thương Con và giao tất cả mọi sự trong tay Con.

36Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.”

 

Câu căn bản: 30Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống.

Suy niệm: Ông Giăng, người làm báp-tem, cho biết bí quyết để tiếp nhận sức mạnh từ nơi Chúa Giê-xu. Tôi vừa mời bạn đọc hai khúc Kinh Thánh về Giăng, người làm báp-tem. (Bạn để ý thì thấy tôi không dùng Giăng Báp-tít, vì đó là tiếng Pháp hay tiếng Anh, tiếng Việt thuần tuý phải là Giăng người làm báp-tem.)

Giăng 1:19-34 Giăng nói về vai trò của ông so với Chúa Cứu Thế. Giăng 3:22-36 Giăng giải thích vì sao.

Ông Giăng, người làm báp-tem, lúc ấy là một lĩnh tụ hướng dẫn tâm linh, thôi thúc mọi người ăn năn hối lỗi trở về với Chúa và chịu lễ báp-tem. Nhiều đoàn người đã nghe lời kêu gọi của ông Giăng, kéo đến  sông Giô-đan nghe lời nhà tiên tri này truyền dạy và chịu báp-tem. Ông Giăng lúc ấy nổi tiếng và được mọi người suy tôn ca ngợi.

Nhưng Giăng biết mình là ai. Ông xác nhận trước công chúng: ông không phải Chúa Cứu Thế, nhưng chỉ là người giới thiệu Chúa Cứu Thế cho dân tộc. Ông đã nói: 30Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống.

Mọi người trên đời này, dù là những lĩnh tụ rao truyền Tin Lành nổi tiếng tới đâu cũng không quên rằng mình chỉ là người làm nhân chứng cho Chúa Giê-xu. Con người xác thịt của chúng ta phải khiêm nhường để cho Chúa được tôn vinh.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN