Ngày 28/2: ĐẤNG CHĂN GIỮ BỒI BỔ LẠI LINH HỒN

Ngày 28 tháng Hai

ĐẤNG CHĂN GIỮ BỒI BỔ LẠI LINH HỒN

Ngài phục hồi sức lực cho linh hồn tôi;
Ngài dẫn tôi vào các lối công chính, vì cớ danh Ngài.
–Thánh Thi 23:3-

Đấng Chăn Giữ bạn biết hết mọi nhu cầu của bạn. Ngài biết bạn sẽ dần dần mệt mỏi trong chuyến lữ hành bạn đi với Ngài. Ngài biết có những lúc bạn cần nghỉ ngơi. Đấng Chăn Giữ bạn biết chính xác điều bạn cần để được bổ sức lại. Có những lúc bạn cần nằm nghỉ bên đồng cỏ tươi ngon hoặc bên những dòng nước bình tịnh. Đôi khi bạn cần được Đấng Chăn Giữ mình ấp ủ. Vào những lúc khác bạn cần phải thưởng thức những niềm vui thỏa mà Đấng Chăn Giữ mình cung ứng cho. Đấng Chăn Giữ không phải lúc nào cũng bổ sức cho bạn theo cùng một cách; sự đáp ứng của Ngài với bạn luôn hoàn toàn phù hợp với nhu cầu hiện tại của bạn.

Khi bạn bước đi theo Đấng Chăn Giữ mình, sẽ có những lúc linh hồn bạn trở nên kiệt sức, có lẽ do những thử thách mà bạn đang phải trải qua hoặc những cám dỗ bạn đang cưỡng lại. Sự bắt bớ mà bạn phải đối diện hoặc những gánh nặng bạn đang mang vì những người khác có thể đang làm bạn suy sụp. Có thể bạn mệt mỏi vì kỷ luật mà Đấng Chăn Giữ đã mang đến trên bạn. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình không thể tiến xa hơn nữa trong chuyến lữ hành của người theo Chúa. Đấng Chăn Giữ bạn biết khi nào bạn chạm tới điểm này, và Ngài luôn có phương thuốc chữa trị! Ngài có nhiều cách để làm bạn mạnh mẽ trở lại: qua Lời Ngài, qua những người khác, hoặc qua những hoàn cảnh của bạn. Ngài biết bạn cần gì còn hơn cả chính bạn biết.

Bạn có thấy mệt mỏi chưa? Linh hồn bạn có cần được bổ sức không? Đừng nỗ lực tự hồi phục mình. Chỉ có Chúa biết cách chữa lành và làm linh hồn tươi trẻ lại (Ê-sai 40:28-31; Ma-thi-ơ 11:28-30). Ngài sẽ làm điều ấy một cách hoàn hảo, đôi lúc bằng những đường lối thật bất ngờ. Hãy xin Ngài phục hồi bạn, và sau đó hãy chuẩn bị để đáp ứng với những điều Ngài làm tiếp theo.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)