Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgày 29/1 - Những Người Chúa Kêu Gọi

Ngày 29/1 – Những Người Chúa Kêu Gọi

Đọc Kinh Thánh: Giăng 1:35-42

35Hôm sau, Giăng lại đứng tại đó với hai trong số các môn đồ của mình.

36Khi nhìn thấy Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!”

37Hai môn đồ nghe ông nói, liền đi theo Đức Chúa Jêsus.

38Đức Chúa Jêsus quay lại, thấy họ đi theo thì hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy đang trọ ở đâu?”

39Ngài phán: “Hãy đến xem.” Họ đến xem chỗ Ngài trọ, và ở lại với Ngài trong ngày đó. Lúc ấy vào khoảng bốn giờ chiều.

40Một trong hai người đã nghe Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus, đó là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ.

41Trước tiên, ông tìm anh mình là Si-môn Phi-e-rơ và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Christ).

42Ông đưa anh mình đến với Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus nhìn Si-môn và phán: “Ngươi là Si-môn, con của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha”, nghĩa là Phi-e-rơ.

Câu căn bản: 37Hai môn đồ nghe ông nói, liền đi theo Đức Chúa Jêsus.

Suy niệm:

Ông Giăng, người làm báp-tem có nhiều môn đệ. Nhưng Giăng đã giới thiệu Chúa Cứu Thế cho các môn đệ của mình, và họ đã theo Chúa. Hai người đầu tiên theo Chúa là Giăng và Anh-rê.

Ông Giăng này chính là tác giả của sách Phúc âm Giăng mà chúng ta đang nghiên cứu.

Ông Giăng làm nghề chài lưới, đánh cá, người anh là Gia-cơ. Hai anh em đã được Chúa Giê-xu gọi là hai con trai của sấm sét, có lẽ vì tính tình nóng nảy

Trong khi đó Anh-rê là một người ân cần thường đưa người đến với Chúa Cứu Thế.

Giăng và Anh-rê vốn là môn đệ của Giăng, người làm báp tem. Hai người nghe nói Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Mê-si-a mà người Do-thái trông mong, nên đi theo Ngài.

Chúa Giê-xu hỏi họ: “Các anh tìm ai?” Họ trả lời:  “Thưa thầy, thầy ở đâu?”. Chúa mời họ đến nơi Chúa trọ và ở lại với Ngài. Họ muốn theo Chúa để làm môn đệ của Ngài.

Anh-rê sau đó gặp Phi-e-rơ và giới thiệu Chúa cho Phi-e-rơ.

Chúa đã gặp Phi-e-rơ và gọi ông là Sê-pha nghĩa là đá.

Ngày nay, chúng ta cũng được người khác giới thiệu chúng ta với Chúa Giê-xu, chúng ta tin nhận Ngài rồi cũng giới thiệu Chúa cho người khác, nhờ vậy ma nhiều người biết đến Chúa tin nhận Ngài và  được Chúa cứu như ngày nay. Chúng ta biết Chúa và giới thiệu Chúa cho người khác như Anh-rê đã làm.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN