Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 3/3: ĐỨC TIN LÀM ĐẸP LÒNG CHÚA

Ngày 3/3: ĐỨC TIN LÀM ĐẸP LÒNG CHÚA

 

Ngày 3 tháng Ba

ĐỨC TIN
LÀM ĐẸP LÒNG CHÚA

Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời,
vì ai đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu,
và Ngài là Ðấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.
-Hê-bơ-rơ 11:6-

Mối tương giao của bạn với Chúa phần lớn được xác định bởi đức tin của bạn. Khi bạn đến với Ngài, bạn phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài chính xác là Đấng đã mặc khải chính Ngài là ai qua Kinh Thánh. Bạn cũng phải tin rằng Ngài sẽ đáp lời khi bạn tha thiết tìm kiếm Ngài. Nếu không có đức tin như vậy, bạn không thể làm đẹp lòng Chúa. Bất kể tình trạng đạo đức của đời sống bạn là gì, những việc lành bạn làm, những lời bạn nói, hoặc những hy sinh bạn chịu vì Ngài, mà nếu bạn không có đức tin, thì bạn sẽ chẳng làm đẹp lòng Ngài. Người ta có thể bị cám dỗ để dùng sinh hoạt tôn giáo thay thế cho đức tin nơi Chúa. Những người theo Chúa có thể công bố rằng họ là “những quản gia tốt” đối với các nguồn tài lực của họ, trong khi thật ra họ muốn bước đi bằng mắt thấy hơn là bằng đức tin (Hê-bơ-rơ 11:1). Họ sẽ từ chối không thực hiện những gì Chúa phán dạy họ trừ khi họ có thể nhìn thấy tất cả nguồn cung ứng đâu vào đó trước.

Có thể bạn nói rằng “Tôi yêu Chúa, nhưng tôi thấy khó tin cậy Ngài.” Như thế là bạn đang làm buồn lòng Ngài đó. Bạn không thể vật lộn với chính mối tương giao giữa bạn với Chúa mà vẫn hưởng được mối hiệp thông sống động với Ngài! Đức tin không loại bỏ các vấn đề. Đức tin giữ bạn luôn ở trong mối tương giao tin cậy với Chúa ngay giữa các vấn đề của bạn. Đức tin có liên quan đến mối tương giao của bạn với Chúa, chứ không phải các hoàn cảnh của bạn. Một số người nói rằng “Tôi không phải là người của đức tin. Tôi là người thực tế hơn!” Nhưng bạn sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì thực tế hơn là đặt sự trông cậy mình nơi Chúa! Không có gì an toàn và chắc chắn hơn việc bạn giao phó cho Chúa.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN