Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 30/1/2022: ĐỪNG TỎ RA BẤT TUÂN

Ngày 30/1/2022: ĐỪNG TỎ RA BẤT TUÂN

ĐỪNG TỎ RA BẤT TUÂN

Tâu Vua Ạc-ríp-pa, kể từ đó tôi không dám bất tuân khải tượng từ trời. 
Công Vụ 26:19

Chúa làm mọi sự đều có lý do. Chúa đã gặp Sau-lơ thành Tạc-sơ trên đường Đa-mách là có mục đích (Công vụ 9:1-9). Sau-lơ đã lên kế hoạch bắt bớ các tín hữu theo Chúa, nhưng cuộc gặp gỡ của ông với Chúa Giê-su Christ đã thay đổi ông mãi mãi. Chúa đã làm nhiều việc trong cuộc gặp gỡ đó hơn là cứu Sau-lơ khỏi tội lỗi của ông. Chúa bắt đầu mặc khải ý muốn của Ngài cho cuộc đời của Phao-lô. Sứ mạng của Chúa dành cho Phao-lô rất rõ ràng: “Ta đã chọn người ấy làm một đồ dùng của Ta, để đem danh Ta đến với các dân ngoại, các vua, và các con cái Y-sơ-ra-ên; vì Ta sẽ tỏ cho người ấy biết người ấy phải chịu khổ vì danh Ta nhiều dường bao.” (Công Vụ 9:15-16).

Kế hoạch của Chúa dành cho Phao-lô, được mặc khải qua một khải tượng, bao gồm cả việc làm chứng trước các vua và chịu khổ vì bắt bớ. Phao-lô tận hưởng cảm giác hồi hộp khi thực hiện các phép lạ, rao giảng cho những đám đông lớn, và bắt đầu thành lập các hội thánh. Nhưng Phao-lô cũng bị ném đá, bị đắm tàu, bị đánh đòn, bị chế nhạo, bị âm mưu chống lại, và bị cầm tù (2 Cô-rinh-tô 11:23-28). Chúng ta có chấp nhận phần sứ mạng này của ông cũng sẵn sàng như phần đầu tiên không? Chúng ta chưa bao giờ nghe Phao-lô phàn nàn về sự ủy thác của ông từ nơi Chúa. Ông chưa bao giờ xin được giao một vai trò như Phi-e-rơ, hay Gia-cơ, hay Giăng (Ga-la-ti 2:9-10). Đối với Phao-lô, được giao bất cứ nhiệm vụ nào trong vương quốc Chúa là quá đủ cho ông. Khi gần kết thúc sứ vụ của mình, Phao-lô có thể mạnh dạn nói với Vua Ạc-ríp-pa rằng: “Tôi không dám bất tuân với khải tượng từ trời.”

Ôi, làm sao có được sự kiên trì và lòng tận tụy của Phao-lô đối với ý muốn của Chúa Cha! Thật là niềm vui lớn lao khi không chỉ bắt đầu tốt đẹp trong đức tin vào Chúa của chúng ta, mà còn kết thúc một cách trung tín! Ước muốn của Chúa là mỗi người chúng ta có thể nói vào cuối cuộc đời mình: “Tôi đã không bất tuân.”

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN