Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 4/1/2022: ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁNG CA NGỢI

Ngày 4/1/2022: ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁNG CA NGỢI

Ngày 4/1/2022: ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁNG CA NGỢI

Thi Thiên 150:2

2 Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài!

 Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!

“Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!”

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đưa ra những lý do nào để thờ phượng và chúc tán Đức Chúa Trời? Nhận biết điều này giúp bạn có thái độ đúng đắn nào trong sự thờ phượng?

Có một số tín hữu cảm thấy khó khăn khi nói cảm tạ Chúa và thờ phượng Ngài vì không thật sự tìm ra lý do cụ thể để cảm tạ Chúa. Mặt khác, nhiều tín hữu luôn nói cảm ơn Chúa và thờ phượng Chúa, nhưng nếu hỏi lý do thì không thể trả lời! Phải chăng quá khó khăn để có thể tìm ra những lý do cảm tạ và thờ phượng Chúa?

Trong Thi Thiên 150:2 trước giả đưa ra hai lý do khiến chúng ta phải hạ lòng xuống mà ca ngợi và chúc tán Chúa. Lý do đầu tiên là vì “các việc quyền năng Ngài”. Khi nói đến “các việc quyền năng Ngài” chắc chắn chúng ta không thể quên sự sáng tạo. Đức Chúa Trời xứng đáng cho chúng ta thờ phượng vì Ngài là Đấng Sáng Tạo và chúng ta là tạo vật của Ngài. Con người không tự nhiên mà có, nhưng được Chúa tạo dựng, do đó trung tâm của đời sống chúng ta chính là Đấng Sáng Tạo. Bên cạnh sự sáng tạo thì “các việc quyền năng Ngài” còn bày tỏ qua hành động cứu chuộc con người khỏi án phạt tội lỗi. Chính bởi sự nhập thể của Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã bước vào dòng lịch sử nhân loại trong hình hài một con người, chịu chết và sống lại để đem sự cứu rỗi cho người tin nhận Ngài. “Các việc quyền năng Ngài” còn được bày tỏ qua sự thành tín của Ngài. Danh Đức Chúa Trời được nhấn mạnh trong Thi Thiên này là Giê-hô-va, là danh xưng nhắc chúng ta về Đức Chúa Trời của Giao Ước và cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương và giữ sự thành tín Ngài với chúng ta khi chăm sóc, hướng dẫn, bảo vệ, và cung ứng mọi nhu cầu hằng ngày cho chúng ta, Ngài cũng đáp lời cầu nguyện và thánh hóa đời sống chúng ta bởi công tác của Thánh Linh.

Lý do thứ hai chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời là vì “sự oai nghi cả thể của Ngài”. Chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời không chỉ vì những việc Ngài làm cho chúng ta mà còn là vì chính Ngài. Ngài thật cao cả, không ai giống như Ngài (Giê-rê-mi 10:6), Ngài là Vua quyền năng, là An-pha và Ô-mê-ga, là khởi thủy và chung cuộc, là Nguồn của muôn vật.

Chính việc càng ngày càng biết Chúa rõ hơn sẽ đem chúng ta vào sự thờ phượng và ca ngợi Ngài cách sâu nhiệm, và chúng ta chỉ có thể biết Chúa rõ hơn qua sự mặc khải của Ngài là Kinh Thánh. Sự thờ phượng của chúng ta phải được hướng dẫn và thúc đẩy bởi Lẽ Thật (Giăng 4:23). Do đó, hãy nuôi dưỡng lòng yêu mến Lời Chúa, chuyên cần trong việc học hỏi và kiên quyết vâng phục Lời Ngài sẽ khiến cho sự thờ phượng Chúa của chúng ta luôn sâu nhiệm và đẹp lòng Ngài.

Bạn đang cảm tạ và thờ phượng Chúa vì những lý do nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu chuộc con, xin giúp con mỗi ngày càng yêu Chúa và Lời Ngài hơn để sự thờ phượng Chúa của con được đẹp lòng Ngài và làm vinh hiển Danh Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 5:11-6:15

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN