Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNGÀY 4 Dành Cho Những Người Nhỏ Bé Của Đức Chúa Trời

NGÀY 4 Dành Cho Những Người Nhỏ Bé Của Đức Chúa Trời

“Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Quiri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai.” (Lu-ca 2:1-5)

Có bao giờ bạn nghĩ thật kỳ diệu làm sao khi Đức Chúa Trời đã định sẵn cho Đấng Mê-si sẽ sinh ra tại Bết-lê-hem (như lời tiên tri trong Mi-chê 5:2 bày tỏ)? Và bạn có kinh ngạc khi Ngài định sẵn mọi điều đến mức vào đúng thời điểm, mẹ của Đấng Mê-si và người cha về mặt pháp lý của Ngài không sinh sống tại Bết-lê-hem nhưng ở Na-xa-rét, và để thực hiện lời Ngài và đem hai con người nhỏ bé, thấp hèn, không tiếng tăm đến Bết-lê-hem vào Giáng sinh đầu tiên, Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng Sê-sa Au-gút-tơ rằng mỗi người trong toàn thế giới La Mã phải khai tên nơi nguyên quán của mình? Một sắc lệnh cho toàn thế giới để đem hai con người này di chuyển bảy mươi dặm!

Bạn đã bao giờ cảm thấy, giống như tôi, nhỏ bé và tầm thường trong thế giới bảy tỉ người, nơi mà tất cả các tin tức đều nói về những biến động lớn về chính trị, kinh tế, xã hội và những người nổi tiếng có tầm quan trọng toàn cầu với rất nhiều quyền lực và uy tín? Nếu có, đừng để điều đó khiến bạn nản lòng và bất hạnh. Vì trong Kinh Thánh có hàm ý rằng tất cả những lực lượng chính trị to lớn và các phức hợp công nghiệp khổng lồ, thậm chí họ không biết rằng mình đang được dẫn dắt bởi Chúa, không phải vì lợi ích của họ, nhưng vì lợi ích cho những con người nhỏ bé của Đức Chúa Trời—Ma-ri và Giô-sép nhỏ bé đã đi từ Na-xa-rét đến Bết-lê-hem. Chúa sử dụng một đế chế để thực hiện lời của Ngài và ban phước cho con cái Ngài.

Đừng nghĩ rằng vì bạn gặp nghịch cảnh trong thế giới kinh nghiệm nhỏ bé của bạn mà bàn tay của Chúa ngắn lại. Với trọn cả tấm lòng, Ngài tìm kiếm sự thánh khiết của chúng ta chứ không phải sự thịnh vượng hay sự nổi tiếng của chúng ta. Và đến cuối cùng, Ngài trị vì toàn thế giới. Như Châm ngôn 21:1 chép, “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê- hô-va khác nào dòng nước chảy; / Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” Và Ngài luôn làm nó nghiêng lệch cho mục đích cứu chuộc, thánh hoá và đời đời giữa vòng con dân Ngài.

Ngài là một Đức Chúa Trời vĩ đại cho những con người bé nhỏ. Chúng ta có lý do chính đáng để vui mừng vì điều đó; tất cả các vị vua, tổng thống, thủ tướng, thủ lĩnh trên thế gian đều tuân theo sắc lệnh tối cao của Cha chúng ta ở trên trời nhưng họ lại không biết điều đó. Còn chúng ta, những đứa trẻ, lại được biến đổi để trở nên phù hợp với hình ảnh Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ – và sau đó bước vào vinh quang đời đời của Ngài.

TIN VUI MỪNG LỚN
25 Bài Đọc Tĩnh Nguyện Dành Cho Mùa Vọng

https://vietnamesetheologicalreview.org/vi/desiringgod/john-piper/john-piper-tin-vui-mung-lon-2/

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN