Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 5/4: NGÀI KHÔNG TIẾC CHÍNH CON MÌNH

Ngày 5/4: NGÀI KHÔNG TIẾC CHÍNH CON MÌNH

Ngày 5 tháng Tư

NGÀI KHÔNG TIẾC CHÍNH CON MÌNH

Ngài đã không tiếc chính Con Ngài,
nhưng vì tất cả chúng ta, mà ban Con ấy,
lẽ nào Ngài sẽ không ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con ấy sao?
(Rô-ma 8:32)

Nếu bạn có khi nào cảm thấy mình quá vô tích sự đến nỗi Chúa không quan tâm đến bạn hoặc Ngài không muốn nghe những lời cầu nguyện của bạn, bạn sẽ được khích lệ khi đọc Rô-ma 8:32. Tại đó, bạn được bảo đảm rằng Cha trên trời của bạn yêu thương bạn vô điều kiện. Không có gì quá quý giá đối với Ngài đến nỗi Ngài sẽ không thể từ bỏ nó để ban cho bạn ơn cứu rỗi. Khi Chúa Cha ban Con yêu dấu của Ngài để cứu bạn, Ngài đã chứng minh một lần cho mãi về sau rằng tình yêu của Ngài là vô biên.

Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng nếu Thiên Chúa đã không tha mạng cho chính Con của Ngài để ban ơn cứu rỗi cho chúng ta, thì làm sao Ngài lại không sẵn lòng ban bất cứ điều gì khác theo ý tốt của Ngài để chăm sóc chúng ta? Ngài đã hy sinh quá nhiều để ban cho chúng ta sự sống đời đời hầu chúng ta có thể yên tâm khi biết rằng Ngài cũng muốn ban cho chúng ta sự sống thật dồi dào (Giăng 10:10).

Khi biết được những gì Chúa đã làm cho chúng ta trên thập tự giá, chúng ta lại không nên đến gần ngai ân sủng với niềm xác tín sao? Chúa đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta không dựa trên sự xứng đáng của chúng ta, mà dựa trên tình yêu và ân sủng của Ngài. Niềm xác tín của chúng ta trong lời cầu nguyện không đến từ bản chất chúng ta là ai, mà từ sự kiện Ngài là ai. Không điều gì chúng ta có thể cầu xin với Chúa lại có thể nào sánh được với giá mà Ngài đã phải trả vì chúng ta trên thập tự giá.

Thật tuyệt vời biết bao khi biết rằng Chúa yêu chúng ta nhiều đến thế! Chúng ta có thể sống với niềm xác tín và an hưởng trước, biết rằng Thiên Chúa toàn năng sẵn lòng không chỉ ban cho chúng ta sự sống đời đời, mà còn giúp chúng ta kinh nghiệm sự sống ấy trọn vẹn!

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN