NGÀY 5 Không Có Đường Tránh Từ Đồi Sọ

403

Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. (Lu-ca 2:6-7)

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời thật sự cai trị thế giới qua việc sử dụng cuộc điều tra dân số toàn đế chế để đem Ma-ri và Giô-sép đến Bết-lê-hem, thì chắc chắn Ngài có thể tìm được một căn phòng còn trống nơi quán trọ.

Vâng, Ngài có thể. Tuyệt đối Ngài có thể! Và Chúa Jêsus có thể được sinh ra trong một gia đình giàu có. Ngài có thể khiến đá trở thành bánh trong đồng vắng. Ngài có thể gọi mười ngàn thiên binh đến viện trợ Ngài trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Ngài có thể xuống khỏi thập tự và tự giải cứu chính mình. Câu hỏi không phải là điều Đức Chúa Trời có thể làm, mà là điều Ngài muốn làm. Ý muốn của Đức Chúa Trời là dù Đấng Christ rất giàu có, vì bạn mà Ngài trở nên nghèo. Tấm bảng treo “Hết phòng” trên tất cả các nhà nghỉ ở Bết-lê-hem là vì lợi ích của bạn. “Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo.” (II Cô-rinh-tô 8:9).

Đức Chúa Trời tể trị tất cả—thậm chí sức chứa của khách sạn và tình trạng còn phòng hay không—vì lợi ích của con cái Ngài. Con đường đến Gô-gô-tha bắt đầu bằng biển báo “Hết chỗ” tại Bết-lê-hem, và kết thúc với sự khạc nhổ, chế giễu của thập tự giá ở Giê-ru-sa-lem.

Và chúng ta không được quên rằng Chúa Jêsus đã phán: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thậptự giá mình mà theo ta.” (Lu-ca 9:23).

Chúng ta theo Ngài trên đường đến Gô-gô-tha và nghe Ngài phán, “Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ
các ngươi” (Giăng 15:20).

Đối với người tuyên bố cách nhiệt tình, “Tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi đâu Ngài đi,” Chúa Jêsus đáp “Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.” (Lu-ca 9:57-58).

Vâng, Đức Chúa Trời có thể tìm được một căn phòng cho Chúa Jêsus giáng sinh. Nhưng đó lại là đường tránh cách xa đường đến Gô-gô-tha.

TIN VUI MỪNG LỚN
25 Bài Đọc Tĩnh Nguyện Dành Cho Mùa Vọng

https://vietnamesetheologicalreview.org/vi/desiringgod/john-piper/john-piper-tin-vui-mung-lon-2/