Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng Ngày Ngày 7/4: THAY ĐỔI QUA CHIÊM NIỆM

 Ngày 7/4: THAY ĐỔI QUA CHIÊM NIỆM

 Ngày 7 tháng Tư

THAY ĐỔI QUA CHIÊM NIỆM

Nhưng vui thích về luật pháp của Chúa,
Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
(Thánh Thi 1:2)

Chiêm niệm có nghĩa là “suy nghĩ sâu sắc và liên tục về một điều gì đó.” Đối với một người theo Chúa, điều này có nghĩa là ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa và suy ngẫm từng sự thật mà Ngài mặc khải về chính Ngài cho đến khi nó trở nên thật và cá nhân trong đời sống bạn. Điều này cần có thời gian. Trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-su, Ngài đã buộc tội một số người vốn được coi là theo Chúa và gọi Ngài là “Chúa” nhưng không bao giờ làm những gì Ngài phán bảo họ (Lu-ca 6:46). Họ có sự thật đúng đắn trong đầu, nhưng nó chưa bao giờ chuyển đổi thành sự vâng phục. Khi bạn suy niệm Kinh Thánh, sự thật di chuyển từ đầu bạn đến trái tim bạn và kết quả là sự vâng phục. Như tác giả Thánh Thi đã nói: “Con đã giấu lời Ngài trong lòng con, để con không phạm tội cùng Ngài.” (Thánh Thi 119:11).

Khi bạn biết Lời Chúa trong tâm trí bạn nhưng không phải trong lòng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đã học các nguyên tắc, các khái niệm và những giáo lý về Thiên Chúa, nhưng lại chưa biết Chúa Giê-su một cách cá nhân. Bạn có thể từ chối một học thuyết, hoặc bỏ qua một khái niệm, hoặc thách thức một nguyên tắc, nhưng việc phớt lờ một Thân Vị khó khăn hơn nhiều. Bạn có thể có Kinh Thánh trong tâm trí mà vẫn phạm tội chống lại Chúa. Có những người có thể thuật lại những đoạn Kinh thánh dài mà vẫn sống một cuộc đời không yêu kính Chúa. Tuy nhiên, bạn không thể có Kinh Thánh lấp đầy trái tim mình và tiếp tục phạm tội chống lại Chúa. Khi sự thật của Chúa được phép chạm vào góc sâu kín nhất trong tâm hồn bạn, Chúa Thánh Linh sẽ biến đổi bạn thành hình ảnh của Chúa Giê-su Christ: Đừng chỉ đọc Kinh Thánh; hãy chiêm niệm Lời Chúa và xin Ngài thay đổi lòng bạn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN