Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 8/2/2022: BỀN LÒNG CẦU NGUYỆN

Ngày 8/2/2022: BỀN LÒNG CẦU NGUYỆN

Ngày 8/2/2022: BỀN LÒNG CẦU NGUYỆN

I Sa-mu-ên 1:9-18

9 Sau khi người ta đã ăn uống tại Si-lô rồi, An-ne bèn đứng dậy; lúc ấy Hê-li, thầy tế lễ, đương ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. 10 An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. 11 Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. 12 Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Hê-li chăm xem miệng nàng; 13 vả, An-ne nói trong lòng, chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng; nên Hê-li tưởng nàng say, 14 bèn hỏi rằng: Chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giã rượu đi. 15 An-ne thưa rằng: Chẳng phải vậy, chúa; tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say; nhưng tôi giãi bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. 16 Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác; vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi bắt tôi phải nói đến bây giờ. 17 Hê-li bèn tiếp rằng: Hãy đi bình yên, nguyện Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài! 18 Nàng thưa rằng: Nguyện con đòi ông được ơn trước mắt ông! Đoạn, người nữ lui ra, ăn, và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa.

“Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay” (I Sa-mu-ên 12:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà An-ne đã giải quyết nan đề của bà ra sao? Ông Sa-mu-ên đã phục sự Chúa như thế nào? Chúng ta học được gì từ tinh thần kỷ luật cầu nguyện và cầu thay của bà An-ne và ông Sa-mu-ên?

Ông Sa-mu-ên là người Lê-vi. Mẹ ông, bà An-ne vốn son sẻ, bà khẩn thiết cầu xin Chúa cho bà có con. Bà hứa nguyện nếu Chúa nhậm lời, bà sẽ dâng con trẻ làm người Na-xi-rê để con bà trọn đời hầu việc Ngài (câu 10-11). Chúa thương xót cho bà có thai và sinh được một con trai, đặt tên là Sa-mu-ên nghĩa là “Chúa nhậm lời”. Bà An-ne giữ lời hứa nguyện, lúc Sa-mu-ên còn rất trẻ, bà dẫn con đến Đền thờ, giao cho Thầy tế lễ Hê-li để đứa trẻ chịu huấn luyện và tập tành hầu việc Chúa. Ông Sa-mu-ên đã được Chúa dùng để phục sự Ngài suốt cuộc đời trong vai trò thầy tế lễ, tiên tri và quan xét. Khi vua đầu tiên là Sau-lơ lên ngôi, ông Sa-mu-ên đã nói với dân Y-sơ-ra-ên trong bài giảng cuối cùng rằng: “Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay” (I Sa-mu-ên 12:23).

Hai mẹ con bà An-ne và ông Sa-mu-ên đã nêu gương kỷ luật tâm linh bền lòng cầu nguyện rất đáng trân trọng. Những năm tháng son sẻ, bà An-ne không ngớt bị sự tấn công tinh thần, không những của xã hội bên ngoài mà còn cả người nhà của mình là bà Phê-ni-na. Nhưng bà chỉ giải quyết nan đề của bà bằng nước mắt, khẩn nguyện và bền lòng khẩn nguyện, “An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. …nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 10, 12). Ông Sa-mu-ên phục vụ Chúa trong thời kỳ các quan xét là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử tuyển dân, “ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải” (Các Quan Xét 21:25b). Về mặt thuộc linh thì đạo đức suy đồi, Thầy tế lễ Hê-li nhu nhược, hai con trai thầy tế lễ băng hoại, dâm ô. Nhưng ông Sa-mu-ên vẫn bền lòng cầu nguyện và tận tâm phục vụ Chúa. Đến khi từ giã chức quan xét để trao quyền cho vị vua mới là Sau-lơ, ông Sa-mu-ên vẫn không quên trách nhiệm cầu thay của mình, ông nói một câu cho thấy tinh thần kỷ luật và bền lòng cầu nguyện thật đáng quý của ông. Ông khẳng định với dân Chúa rằng dù không còn làm quan xét nhưng ông vẫn không quên cầu nguyện cho họ. Và ông xem việc lơ là không cầu thay cho dân Chúa là đắc tội với Đức Giê-hô-va. “Còn tôi cũng không phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ngưng cầu nguyện cho anh em” (I Sa-mu-ên 12:23a BTTHĐ)

Tinh thần kỷ luật cầu nguyện và cầu thay của bà An-ne và ông Sa-mu-ên cho chúng ta một gương tốt trong đời sống cầu nguyện. Đây là tinh thần phải có của mỗi Cơ Đốc nhân dù sống trong hoàn cảnh nào.

Có lúc nào bạn lơ là trong sự cầu nguyện và cầu thay không?

Lạy Chúa, xin giúp con theo gương bà An-ne và ông Sa-mu-ên, giữ kỷ luật tâm linh, bền lòng trong sự cầu nguyện và cầu thay, đặc biệt là trong hoàn cảnh rất khó khăn hiện nay.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 16:1-17:19

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN