Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 09/07: Lời Cầu Nguyện Sốt Sắng Có Hiệu Quả

TNHN 09/07: Lời Cầu Nguyện Sốt Sắng Có Hiệu Quả

Ngày 09/07: Lời Cầu Nguyện Sốt Sắng Có Hiệu Quả

“Lời cầu nguyện sốt sắng của người công chính rất quyền năng và linh nghiệm” (Gia-cơ 5:16b).

Chúa hứa với mọi tín hữu rằng nếu chúng ta sống công chính và cầu nguyện sốt sắng, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ hữu hiệu và sinh kết quả đáng kể. Chúng ta phản ứng thế nào trước một lời hứa như vậy? Chúng ta có thể tranh cãi: “Nhưng tôi có cầu nguyện, mà chẳng có gì xảy ra cả!” Vấn đề là chúng ta không coi mình có trách nhiệm giải trình với Kinh Thánh. Lời Chúa nói rằng mọi lời cầu nguyện phải hoàn thành được nhiều. Nếu đời sống cầu nguyện của chúng ta không hoàn thành được nhiều, chúng ta phải làm gì đây? Nếu chúng ta cầu nguyện nhưng không thấy kết quả, có phải chúng ta nên kết luận rằng lời hứa này không có thật chăng? Chúng ta có nên coi câu Kinh Thánh này là không thực tế và không hiện thực không? Hay chúng ta nên xét lại bản thân mình để xem chúng ta có đáp ứng đủ các điều kiện của nó hay không?

Gia-cơ nói rằng lời cầu nguyện sốt sắng sẽ rất linh nghiệm. Có thể là vì chúng ta không đủ sốt sắng trong việc cầu nguyện như đáng lẽ phải làm chăng? Cầu nguyện sốt sắng có nghĩa là chúng ta không bỏ cuộc cách dễ dàng. Cầu nguyện sốt sắng có nghĩa là chúng ta chủ tâm dành nhiều thời gian để cầu thay. Cầu nguyện sốt sắng có nghĩa là chúng ta kêu van với Cha mình, đôi lúc trong nước mắt, với cả tấm lòng và cả hết tâm hồn mình. Cầu nguyện sốt sắng sẽ diễn ra khi Chúa Thánh Linh giúp chúng ta cầu nguyện với những lời than quá sâu thẳm không thể diễn tả bằng lời (Rô-ma 8:26).

Theo Gia-cơ, sự công chính của chúng ta sẽ bảo đảm cho lời cầu nguyện được hiệu quả. Tiêu chuẩn của Thiên Chúa về sự công chính khác với tiêu chuẩn của chúng ta, vì cái nhìn của Ngài vượt quá những hành động, thậm chí vượt quá tư tưởng của chúng ta, và nhìn thấu vào tận đáy lòng. Vậy chúng ta phải buộc mình chịu trách nhiệm thế nào nếu những lời cầu nguyện của chúng ta hoàn thành được quá ít? Nếu không có gì xảy ra khi chúng ta cầu nguyện, vấn đề không phải tại Chúa. Vấn đề là ở nơi chúng ta, vì Lời Chúa hoàn toàn đáng tin cậy. Nếu chúng ta tuân thủ tất cả những gì Chúa đòi hỏi, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cầu xin những điều phù hợp với các mục đích của Ngài, và Chúa sẽ đáp ứng tất cả những lời cầu xin ấy một cách quyền năng.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN