Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Tâm Sự Của Xa-cha-ri

Tâm Sự Của Xa-cha-ri

Đọc Lu-ca 1:57-80

Câu căn bản: Hỡi con trẻ, người ta sẽ gọi con là nhà tiên tri của Đấng Chí Cao; con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường cho Ngài.  (Câu 76).

Suy niệm: Thầy tế lễ Xa-cha-ri được thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin về việc ra đời của Giăng, nhưng không tin, vì bà vợ quá già, vì vậy mà ông bị câm trong chín tháng, cho đến khi Giăng ra đời. Bài học của Xa-cha-ri đáng cho mọi người suy niệm và nhớ câu Lu-ca 1:37 rằng: “Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Câu chuyện này làm cho mọi người xa gần sợ hãi và ghi nhớ  (câu 65-66).

Nhưng Xa-cha-ri sau đó được đầy dẫy Thánh Linh để nói tiên tri về Giăng trong một bài ca ngợi Chúa cũng như Cô Ma-ri vậy.

Trong bài thơ này Xa-cha-ri đề cập đến năm ý như sau:

  1. Câu 68a: Ca ngợi Chúa
  2. Câu 68b: Lý do Chúa đáng ca ngợi: Ngài đã đến và cứu chuộc dân Ngài.
  3. Câu 69-75: Sự giải cứu dân Chúa qua Đấng Cứu Thế.
  4. Câu 76: Tiên tri về nhiệm vụ của hài nhi Giăng sau này.
  5. Câu 77-79: Tiên tri về nhiệm vụ của Chúa Cứu Thế, phản ánh Ê-sai 9:1.

Cảm ơn Chúa về những lời tiên tri từ hàng trăm năm trước kia, cũng như ngay trong thời gian Chúa Cứu Thế ra đời như của thầy tế lễ Xa-cha-ri đã được ứng nghiệm.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN