Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 20/12: SỰ CHỐNG ĐỐI!

TNHN 20/12: SỰ CHỐNG ĐỐI!

SỰ CHỐNG ĐỐI!

Một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao và truyền:
“Hãy đứng dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngài lánh qua Ai Cập,
và cứ ở đó cho đến khi ta bảo ngươi, vì Hê-rốt đang tìm giết Hài Nhi.”
Ma-thi-ơ 2:13

Mỗi khi Chúa phán rõ ràng với bạn và bạn vâng theo ý muốn Ngài, bạn có thể mong đợi sẽ phải đối diện với sự chống đối. Những cuộc đột kích và tấn công về mặt tâm linh của những người ngoại đạo không phải lúc nào cũng là những dấu hiệu cho thấy bạn đang ở ngoài ý muốn của Chúa; thậm chí chúng có thể còn cho thấy rằng bạn đang ở đúng vị trí ý muốn của Chúa nữa. Giô-sép, chồng của Ma-ri, là một người công chính và kính sợ Chúa, nhưng sự vâng lời Chúa của ông buộc ông phải trốn qua một nước khác để bảo toàn mạng sống. Giô-sép phải đương đầu với khó khăn không phải vì tội lỗi mình, nhưng vì sự vâng phục của mình. Mặc dù Giô-sép và Ma-ri bị bó buộc phải lánh qua nước khác, họ vẫn ở đúng vị trí ý muốn của Chúa.

Chúa Giê-su cảnh báo trước cho các môn đồ của Ngài về những sự bắt bớ sẽ xảy đến trong thế gian khi họ vâng phục Chúa Cha. Ngài nhắc nhở họ rằng họ sẽ không đương đầu với sự bắt bớ một mình, vì Chúa Giê-su cũng đã đương đầu với sự thù nghịch của thế gian và đã đắc thắng (Giăng 16:33).

Đừng nản lòng khi bạn đối diện với sự chống đối. Sự chống đối có thể cho thấy bạn đang hành động trong sự vâng phục Chúa. Đừng để sự chống đối khiến bạn nghi ngờ ý muốn của Chúa. Hãy xét lòng mình. Nếu bạn đã làm công việc mà bạn biết rằng Chúa đã yêu cầu bạn làm, thì hãy tin tưởng rằng Ngài sẽ giúp bạn vượt qua sự đối nghịch đến từ những người không bước đi với Ngài. Khi gặp sự bắt bớ, các môn đồ đã không cầu xin Chúa loại bỏ những đối thủ của họ, nhưng xin Ngài ban cho họ lòng dạn dĩ trước sự chống nghịch (Công Vụ 4:24-31). Ý muốn của Chúa dành cho bạn có thể bao gồm cả nghịch cảnh, như đã xảy ra với Con của Ngài (Giăng 15:20), nhưng Ngài yêu bạn và sẽ không để cho bạn phải đối đầu với những gì quá sức mình đâu.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN