Thư Chúc Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới 2020

Nhân dịp mừng đại lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh năm 2019 và đón năm mới 2020, thay cho Thường trực Tổng hội - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - miền Bắc....