Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhTìm Hiểu Kinh Thánh - Giấc Mơ

Tìm Hiểu Kinh Thánh – Giấc Mơ

Kinh Thánh nói rất nhiều về giấc mơ, tại sao? Ngày nay Chúa còn nói với con người qua giấc mơ nữa hay không?

Trong suốt Kinh Thánh, ta thấy Đức Chúa Trời thường mặc khải chính Ngài và ý chỉ của Ngài qua các giấc mơ của con người.

Trong Sáng Thế Ký 15:9-21, Chúa đã niêm ấn thỏa ước của Ngài với Áp-ra-ham trong một giấc mơ.  Trước đó, Chúa thường trực tiếp phán bảo con người như trong Sáng Thế Ký 3:9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?  A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình.

Hoặc trong Sáng Thế Ký 12:1 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.  Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.

Nhưng từ chương 15, Sáng Thế Ký ghi lại cuộc trò chuyện của Chúa với Áp-ra-ham trong các giấc mơ.  Đức Giê-hô-va đáp rằng: “Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con cu rừng và một con bò câu con.”  Áp-ram bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai.  Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, song Áp-ram đuổi nó đi.   Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê; nầy một cơn kinh hãi, tối tăm nhập vào mình người.

Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm.  Nhưng, ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều.   Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời.

Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân A-mô-rít chưa được đầy dẫy.

Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống; kìa có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ, Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùngÁp-ram,

Như thế không những Áp-ra-ham nhận được lời hứa cho tương lai, nhưng còn nhìn thấy một hình ảnh rõ rệt của lời hứa đó trong giấc mơ nữa.  Chúa phán bảo Áp-ra-ham vừa qua lời nói, lại vừa qua hình ảnh.

Rất ít phần Kinh Thánh chúng ta có thể phân biệt rõ giữa một khải tượng và một giấc mơ.  Trong đa số trường hợp, Chúa mặc khải chính Ngài trong một giấc mơ khi đối tượng đang ngủ, như La-ban trong Sáng Thế Ký 31:24: Nhưng trong cơn chiêm bao lúc ban đêm, Đức Chúa Trời đến cùng La-ban, người Á-ram, mà phán rằng: Dầu lành dầu dữ, thế nào ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết.

Hay Ngài cho biết sứ điệp của Ngài trong một khải tượng khi đối tượng đang ở tình trạng hôn mê, hoặc tâm trí vẫn tỉnh táo. Đó là trường hợp của Sứ đồ Giăng trong Khải Huyền 1:10. Trong cả hai trường hợp, mặc khải của Chúa về ý chỉ của Ngài vẫn y hệt như nhau.

Gióp 33:14-15 ghi: Đức Chúa Trời phán dạy – đôi khi bằng cách này và đôi khi bằng cách khác- mặc dù có khi con người không hiểu được.

Trong 1 Sa-mu-ên 28:6 nói rằng Đức Chúa Trời phán dạy chính yếu là qua ba cách: Nói trực tiếp và qua các nhà tiên tri sứ giả; Ngài bày tỏ ý định của Ngài qua Urim; Ngài nói gián tiếp qua những giấc mơ.

Khi nghiên cứu về giấc mơ trong Kinh Thánh, ta cần hiểu rằng Chúa phán dạy qua giấc mơ là để giải bầy ý chỉ của Ngài cho tương lai, để khích lệ dân Chúa và để truyền cho những lời dạy mới.

Trong Sáng Thế Ký 37:5-10 ta thấy câu chuyện Giô-sép nằm mơ thấy rằng mình sẽ trở thành lãnh đạo trong gia đình mình một ngày nào đó. Trong một giấc mơ, Giô-sép thấy bó lúa của các anh mình cúi xuống trước bó lúa của Giô-sép. Trong giấc mơ thứ hai, ông thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao cúi đầu trước mặt ông.  Những giấc mơ này trở thành sự thực trong chương 42, khi Giô-sép trở thành tể tướng Ai-cập.

Trong Các Quan-xét 7:13, Chúa khích lệ Ghi-đê-ôn bằng một giấc mơ trước khi ông ta giao chiến với quân Mi-đi-an.  Trong lúc Ghi-đê-ôn mở cuộc do thám trong trại địch quân, ông nghe hai người lính trò chuyện về một giấc mơ.  Trong giấc mơ này, một ổ bánh lúa mạch, biểu tượng cho Ghi-đê-ôn lăn vào làm đổ trại của người Mi-đi-an.  Sau khi nghe câu chuyện về giấc mơ đó, Ghi-đê-ơn tôn thờ Chúa và hăng hái ra trận.

Ma-thi-ơ 1:20-24 Chúa cũng dùng các giấc mơ hay khải tượng để loan báo cuộc ra đời của Chúa Cứu Thế.

Công-vụ Các Sứ-đồ 10 Mở đầu thời đại truyền giáo cho những dân tộc ngoài Do-thái.

Khải huyền 1:10 Hé mở cho thấy mạc khải về tương lai của Chúa Cứu Thế.

Mỗi giấc mơ trong các sự kiện này đều dạy chúng ta rằng Chúa phán bảo dân Chúa, và Ngài ở với họ qua nhiều phương cách.

Trong sách tiên tri Đa-ni-ên Chúa dùng nhiều giấc mơ để phán dạy vua Nê-bu-cát-nết-sa.  Đa-ni-ên đã giải thích cho ông vua này hay rằng chỉ nhờ Đức Chúa Trời mà Đa-ni-ên hiểu được các giấc mơ mà thôi.  Chúa là Đấng ban cho giấc mơ và cũng chính Ngài giải thích được các giấc mơ.  Chỉ một mình Chúa biết rõ tâm trạng con người và những gì sẽ xẩy đến trong tương lai.

Như vậy rõ ràng là Chúa phán dạy qua những giấc mơ ghi lại trong Kinh Thánh.

Nhưng ngày nay thì sao, Chúa có còn phán dạy qua giấc mơ nữa hay không?  Không ai dám phủ nhận điều này, và Chúa vẫn dùng những phương tiện mặc khải, không có gì thay đổi cả.

Nhưng ta cần cẩn thận về các giấc mơ và cách bàn giải.

Sách Truyền-đạo dạy rằng: Nhiều lo lắng quá ắt sinh ra chiêm bao (5:3).

Mặt khác, tiên tri Giê-rê-mi cảnh cáo những người đương thời ông rằng những giấc mơ có thể chỉ là sự tưởng tượng tự lừa dối mình.  Ông bảo:  Đức Giê-hô-va phán: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ lấy chiêm bao giả dối mà nói tiên tri, thuật lại và lấy lời dối trá khoe khoang mà làm cho dân ta lầm lạc, nhưng ta không sai và cũng không bảo chúng nó; chúng nó cũng không làm ích gì cho dân nầy hết, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Lời cảnh cáo mạnh nhất về giấc mơ là trong Phục Truyền Luật lệ ký 13:1-5:

Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng.  Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài.

Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, vì hắn có giục dấy loạn cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, (là Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ), đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy.

Như thế ngay trong những ngày mới dựng nước dân Chúa đã phải quan tâm đến việc biện phân giữa tiên tri thật và tiên tri giả rồi.

Ngày nay ta cũng cần cảnh giác về những người căn cứ vào các giấc mơ mà gieo rắc những điều mê tín dị đoan, không phù hợp với lời dạy của Chúa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN