Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 01/09: NẾU BẠN TÌM KIẾM NGÀI

TNHN 01/09: NẾU BẠN TÌM KIẾM NGÀI

NẾU BẠN TÌM KIẾM NGÀI

Chúa sẽ ở với quý vị nếu quý vị cứ ở với Ngài.
Nếu quý vị tìm kiếm Ngài, quý vị sẽ tìm được Ngài;
nhưng nếu quý vị bỏ Ngài, Ngài sẽ bỏ quý vị.
2 Sử Ký 15:2

Sự đáp ứng của chúng ta đối với Chúa xác định nghiêm chỉnh sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng, chúng ta sẽ gặp được Ngài (Giê-rê-mi 29:13-14). Chúa muốn có mối tương giao với chúng ta, nhưng Ngài sẽ không áp đặt mối tương giao ấy trên chúng ta. Chúng ta không thể nào vừa từ chối mối tương giao với Chúa vừa trông đợi Ngài ở gần bên. Ngài không đơn thuần theo chúng ta suốt ngày để hành động trong trường hợp chúng ta cần Ngài cứu giúp. Nếu chúng ta liên tục từ bỏ Chúa, sẽ đến lúc chúng ta cần Ngài trong tuyệt vọng mà Ngài sẽ không ở gần (Ê-sai 59:1-2).

Thật là một sỉ nhục đối với Thiên Chúa tể trị khi chúng ta đối xử với Ngài như một người tôi tớ phải đứng hầu mình. Chúa quan hệ với chúng ta theo những điều kiện của Ngài, chứ không theo điều kiện của chúng ta. Chúa muốn bước đi gần gũi với chúng ta. Ngài sẽ khiến cho sự hiện diện của Ngài là thật và cá nhân nếu đó là niềm khao khát của chúng ta. Nếu chúng ta ăn năn tội lỗi mình và tìm kiếm Chúa theo những điều kiện của Ngài, chúng ta có thể trông đợi mối tương giao mật thiết với Ngài (Gia-cơ 4:8-10). Chúng ta phải liên tục tìm kiếm Ngài, đừng bằng lòng bước vào một ngày mới mà không có sự đảm bảo rằng Chúa đang đi bên cạnh mình.

Bạn có nói rằng bạn muốn kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong khi hành động của bạn chứng tỏ điều ngược lại không? Nếu bạn nói mình muốn biết Chúa nhiều hơn nhưng lại bỏ bê việc học Lời Ngài, thì bạn có đang thực sự tìm kiếm Ngài không? Bạn đã thường xuyên bỏ mất thời gian cầu nguyện đó chứ? Nếu hành động của bạn tỏ ra mình đang chân thành tìm kiếm Chúa, thì Ngài hứa rằng bạn sẽ gặp được Ngài (Ma-thi-ơ 7:7).

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN