Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 02/08: ĐƯỢC TRAO VÀO TAY BẠN

TNHN 02/08: ĐƯỢC TRAO VÀO TAY BẠN

ĐƯỢC TRAO VÀO TAY BẠN

Chúa phán với Giô-suê:
“Ðừng sợ chúng, vì Ta sẽ trao chúng vào tay ngươi.
Không ai trong chúng có thể đứng nổi trước mặt ngươi.” 
Giô-suê 10:8

Không có lòng xác tín nào sẽ đến với bạn hoặc với những tín hữu khác lại lớn hơn lòng xác tín khi biết rằng mình đang làm theo ý muốn của Chúa. Chúa sẽ không trao cho bạn nhiệm vụ làm bất cứ điều gì mà lại không bảo đảm với bạn sự thành công. Chúa bảo đảm với Giô-suê rằng ông không có lý do gì phải sợ hãi khi chuẩn bị trận chiến đánh dân Ca-na-an. Chúa sẽ để dân Y-sơ-ra-ên đánh trận, nhưng kết cuộc đã được ấn định từ trước khi họ cầm vũ khí lên. Điều này giúp họ có lòng xác tín biết bao khi họ chiến đấu! Mặc dù các kẻ thù của họ cứ quấy nhiễu mãi không thôi, đạo quân của Giô-suê vẫn nắm chắc phần thắng cuối cùng.

Chúa không hứa bạn sẽ chiến thắng trong mọi việc mà bạn lên kế hoạch, nhưng Ngài có hứa rằng bạn sẽ thành công mỗi khi bạn vâng theo ý muốn của Ngài (Phục Truyền 28:7, 25).

Có phải dường như con người đang ngăn trở bạn vâng theo ý muốn của Chúa không? Hãy tin chắc rằng Chúa sẽ không cho phép bất cứ ai hay bất cứ điều gì ngăn cản con cái Ngài hoàn thành các mục đích của Ngài.

Hãy cẩn thận để đánh giá sự thành công theo cách mà Chúa đánh giá. Có lẽ Chúa đang hành động để đặt vào lòng bạn sự bình an của Ngài khi bạn đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ Ngài đang hành động để khai triển trong bạn một tinh thần tha thứ khi người khác ngược đãi bạn. Có lẽ Ngài đang hành động để dứt bỏ một tội lỗi nào đó trong đời sống bạn. Nếu bạn chấp nhận sự hiểu biết của thế gian về chiến thắng, bạn có thể cảm thấy bị thất bại. Nếu bạn nhìn xem những điều Chúa đang hoàn thành qua hoàn cảnh của bạn, bạn sẽ thấy rằng Ngài đang thành công. Khi gặp phải sự đối nghịch nhưng biết mình đang làm điều Chúa đã yêu cầu, thì hãy xác tín rằng Ngài sẽ hoàn thành mọi điều Ngài muốn. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN