TNHN 07/12: MƯA CÔNG CHÍNH

1081

MƯA CÔNG CHÍNH

Hãy gieo cho mình đức công chính; hãy gặt lấy lòng thương xót;
hãy canh tác đất bị bỏ hoang của ngươi; vì đây là lúc tìm kiếm Chúa,
để Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi
(Ô-sê 10:12).

Dân chúng trong thời Ô-sê đã trở nên chai lì với Lời của Chúa. Họ đã nghe những lời ấy nhiều lần trước đây và càng trở nên vô cảm với những gì Chúa yêu cầu họ. Giải pháp của Chúa là cầy vỡ mảnh đất bỏ hoang trong tấm lòng họ. Họ phải để Chúa làm mềm mại tấm lòng cứng cỏi của họ. Khi đất khô và cằn cỗi, người nông dân phải cày xới cho đất tơi ra để có thể tiếp nhận những hạt giống và những cơn mưa sẽ mang lại sự sống cho mùa màng. Cũng vậy, dân Chúa phải phá vỡ những rào cản tội lỗi trong đời sống mình vốn đã ngăn trở khiến Lời Chúa không thấm sâu vào lòng họ. Và rồi như Ô-sê đã nói, Chúa sẽ ban sự sống và làm mới lại bằng cách đổ mưa công chính trên họ.

Là những người theo Chúa, chúng ta phải liên tục vun xới tấm lòng và tâm trí mình để có thể tiếp nhận mọi lời phán từ Chúa. Giăng Báp-tít đã giục giã những người xung quanh ông hãy chuẩn bị đón Chúa Giê-su đến. Chúng ta cũng có thể nhắc nhở người khác hãy chuẩn bị đời sống họ để sự công chính của Chúa sẽ dầm thấm và đầy dẫy đời họ. Chúng ta có thể thúc giục họ ăn năn khi chúng ta nhìn thấy tội lỗi đang chìm sâu vào đời sống họ. Chúng ta có thể chia sẻ niềm vui mà Lời Chúa mang lại cho mình, và khích lệ bạn bè chúng ta cũng hãy tìm kiếm ý muốn của Chúa. Chúng ta có thể làm gương về sự vâng lời cho con cái mình. Chúng ta có thể kể lại những phước hạnh đã nhận được như là phần thưởng của sự vâng lời. Chúng ta có thể giúp cầy vỡ những mảnh đất bỏ hoang trong tấm lòng của những người xung quanh mình.

Ô-sê khuyên dân Chúa tìm kiếm Ngài cho đến khi Ngài đổ cơn mưa công chính trên họ. Chúng ta nên lập tức vun xới lòng mình ngay khi nó bắt đầu trở nên chai cứng đối với Chúa. Nếu chúng ta luôn chuẩn bị lòng mình, chúng ta sẽ sẵn sàng khi Lời Chúa đến với chúng ta.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)