Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 11/11: MẤT MẠNG SỐNG MÌNH

TNHN 11/11: MẤT MẠNG SỐNG MÌNH

MẤT MẠNG SỐNG MÌNH

“Vì ai muốn cứu mạng mình thì sẽ mất,
nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình sẽ tìm được nó.”
Ma-thi-ơ 16:25

Người theo Chúa được truyền lệnh phải chịu mất mạng sống mình. Điều này có nghĩa là họ phải bằng lòng trao phó cuộc đời họ cho Chúa và vương quốc của Ngài. Một trong những cản trở lớn nhất đối với việc bạn đang thực hiện sứ mạng với Chúa sẽ là quan điểm của bạn về những gì cấu thành “quyền lợi hợp pháp” của bạn -đó là những điều mà bạn cảm thấy mình có quyền trải nghiệm và tận hưởng. Không khó để chuyển giao cho Chúa Giê-su Christ những thứ không phải là sự hy sinh hoặc những thứ mà đằng nào bạn cũng chẳng cần đến nữa. Đúng hơn, chính những điều tốt và thân thương đối với bạn lại có thể đứng cản đường giữa bạn và ý Chúa.

Chẳng hạn, ở gần các con đã lớn và các cháu của bạn là điều tốt, nhưng Chúa lại muốn bạn đến một thành phố khác hoặc châu lục khác theo sứ mạng với Ngài. Nghỉ ngơi đầy đủ là điều tốt, nhưng bạn lại có thể nhận được một cuộc gọi của người đang trong cơn bấn loạn vào lúc nửa đêm. Bạn có thể cho rằng mình có quyền hưởng thụ một số của cải vật chất nào đó, nhưng Chúa lại có thể yêu cầu bạn giao phó tất cả mọi tài sản của bạn cho Ngài và cho các mục đích của Ngài (Ma-thi-ơ 19:21).

Chúa Giêsu đã làm mẫu hoàn hảo thái độ này đối với cuộc sống. Ngài có quyền chính đáng để tận hưởng những tiện nghi của thiên đường. Tuy nhiên, Ngài không xem đó là một thứ quyền mà Ngài phải nắm giữ; Ngài cũng không thấy bỏ lại tất cả những gì thuộc về Ngài là một sự hy sinh quá tốn kém không làm được (Phi-líp 2:5-11). Kết quả là Thiên Chúa đã tôn cao Ngài và mang lại ơn cứu chuộc cho một thế giới tan vỡ.

Thế gian có thuyết phục bạn rằng có một số quyền nào đó mà bạn phải bảo vệ không? Bạn có đang cố gắng để cứu mạng sống mình không? Bạn có nhận thấy rằng khi làm như vậy là bạn thực sự đang mất đi cuộc sống mà Chúa muốn bạn được hưởng đó không?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN