Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

TNHN 28/10: LỊCH SỬ

LỊCH SỬ

“Hỡi các ngươi những kẻ đeo đuổi lẽ công chính,
Hỡi các ngươi những người tìm kiếm Chúa, hãy lắng nghe Ta:
Hãy nhìn vào vầng đá các ngươi được đục ra, vào hầm đá các ngươi được lấy ra.”
Ê-sai 51:1

Là những người theo Chúa, chúng ta không bao giờ được bỏ quên di sản của mình. Sự ý thức về di sản của một tín hữu giúp chúng ta hiểu được căn tính của mình và cho chúng ta một cảm nhận Thiên Chúa đang dẫn dắt mình về đâu.

Dân Y-sơ-ra-ên có một di sản phong phú. Quốc gia của họ được khai sinh là kết quả của lòng trung tín từ nơi Áp-ra-ham và Sa-ra. Các thế hệ nối tiếp bao gồm Y-sác, Gia-cốp và Giô-sép là những vị lãnh đạo trung tín của họ. Chúa ban phước dồi dào cho dân Ngài và làm cho họ thịnh vượng. Chúa tiếp tục thể hiện lòng ưu ái đối với dân Y-sơ-ra-ên bằng cách dẫn họ ra khỏi Ai Cập vào một vùng đất thịnh vượng của riêng họ. Chúa thiết lập nên dân tộc của Ngài qua một số phép lạ lớn lao nhất trong lịch sử. Chúa tiếp tục ban cho họ những vị lãnh đạo tài ba như Môi-se, Giô-suê, Ghi-đê-ôn, Đê-bô-ra, Sa-mu-ên, Đa-vít, và Sa-lô-môn. Ngài đã sai những tiên tri đầy quyền năng đến với họ như Ê-li, Ê-sai và Giê-rê-mi. Tiếc thay, trong thời Ê-sai, dân Chúa đã đụng tới một điểm là quên mất di sản của mình. Họ sống như những người nghèo khổ tâm linh hơn là những người thừa kế một di sản phong phú và là thành viên của một chức tư tế hoàng gia.

Di sản tâm linh của bạn thậm chí còn phong phú hơn di sản của thế hệ Ê-sai. Những tổ phụ phần tâm linh của bạn gồm có Ma-ri là mẹ của Chúa Giê-su, Giăng Báp-tít, các môn đồ, sứ đồ Phao-lô, và và một loạt các vị thánh đồ qua nhiều thời đại. Quan trọng hơn nữa, bạn nhìn vào Chúa Giê-su là Đấng khởi đầu và cũng là Đấng hoàn tất đức tin của bạn (Hê-bơ-rơ 12:2). Bạn có thể có một lịch sử của gia đình về sự trung tín bước đi với Chúa trải dài nhiều thế hệ.

Bạn có thấy được bức tranh toàn vẹn về công trình cứu chuộc của Chúa không? Kế hoạch của Chúa có bạn trong đó, như đã bao gồm từng tín hữu qua nhiều thế kỷ. Chúa muốn bạn tham gia vào công việc còn đang tiếp diễn của Ngài để cứu chuộc một thế giới hư mất. Sự vâng phục của bạn hôm nay sẽ mang lại một di sản của sự trung tín cho các thế hệ tiếp nối.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN