Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 29/07: PHẦN GẤP ĐÔI

TNHN 29/07: PHẦN GẤP ĐÔI

 


PHẦN GẤP ĐÔI

Khi họ đã qua bờ bên kia, Ê-li nói với Ê-li-sê: “Hãy nói cho tôi biết
anh muốn tôi làm gì cho anh, bởi vì tôi sắp được cất đi rồi.”
Ê-li-sê đáp: “Con mong được thần của thầy tác động trên con gấp đôi.”
2 Các Vua 2:9

Chưa từng có người nào giống như Ê-li. Ê-li đã gọi kẻ chết sống lại, khiến lửa từ trời giáng xuống, và bày tỏ kế hoạch của Thiên Chúa về một cơn hạn hán thảm khốc. Dân Y-sơ-ra-ên hẳn đã tin chắc rằng sẽ không bao giờ có một tiên tri nào khác giống như Ê-li, cho đến khi Ê-li-sê xuất hiện. Người ta có thể biện luận rằng Môi-se là vị lãnh đạo quyền thế nhất mà dân Y-sơ-ra-ên từng đi theo, nhưng Chúa đã chuẩn bị Giô-suê để hoàn thành những việc mà ngay cả Môi-se cũng chưa đạt được. Triều đại của Đa-vít đã đánh dấu một đỉnh cao cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng chính Sa-lô-môn mới là người đã thực thi nhiệm vụ mà cha mình bị chối từ, đó là xây dựng một đền thờ thật huy hoàng.

Chúng ta có thể bị cám dỗ để tin tưởng nơi những vị lãnh đạo mà Chúa sai đến, hơn là tin cậy nơi chính Ngài. Lịch sử dạy cho chúng ta một bài học rằng: dù những người yêu kính Chúa ấy thật tuyệt vời là thế, Chúa vẫn luôn có một Môi-se, một Ê-li hoặc một Đa-vít khác. Thường thường, người tiếp theo sau sẽ được phần gấp đôi linh [quyền năng Thánh Linh] của người đi trước họ.

Mục đích của Chúa không tùy thuộc vào chúng ta. Chúa có vô số cách để hoàn thành ý định của Ngài. Cùng một Chúa đã dẫn dắt Môi-se cũng có thể sử dụng Giô-suê. Nếu không có ai sẵn lòng phụng sự Ngài, Chúa sẽ hoàn thành công việc của Ngài bằng chính quyền năng linh thánh của Ngài. Đối với Chúa, chúng ta không phải là người không ai thay thế được. Ngài sẽ đạt được các mục đích của Ngài. Câu hỏi được đặt ra là: Chúng ta sẽ dự phần trong công việc của Chúa, hay Ngài sẽ phải tìm một ai khác? Chúng ta tự đánh lừa mình khi cho rằng mình là một người hết sức cần thiết đối với Chúa. Việc phụng sự Thiên Chúa là một vinh dự mà Ngài ban cho chúng ta, không phải là một ân huệ chúng ta làm cho Chúa.

Nếu bạn đang đau buồn vì sự mất mát một vị lãnh đạo của mình, thì đừng tuyệt vọng. Chúa có sẵn một vị lãnh đạo khác, vì Ngài muốn thấy ý định của Ngài phải được thực hiện. Cũng có thể Ngài đang chuẩn bị bạn trở thành người lãnh đạo ấy. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN